Ataksja

Zaburzenie zborności ruchowej; objaw kliniczny występującym w przebiegu wielu jednostek chorobowych – najczęściej towarzyszy chorobom centralnego układu nerwowego.  Polega na nieprawidłowości w synchronizacji pracy i regulacji napięcia mięśniowego antagonistycznie działających mięśni.