Jakość dowodów

Jakość danych dowodowych (ang. quality of evidence) określa stopień przeświadczenia, że wielkość efektu danej interwencji (np. zastosowania leku) została prawidłowo oszacowana. Jedną z najczęściej stosowanych skal jest GRADE (ang. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).[1]GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) Working Group 2007 www

KodJakość dowodówDefinicja
AwysokaDalsze badania prawdopodobnie nie zmienią naszego przekonania o trafności oszacowania efektu interwencji.
BśredniaDalsze badania prawdopodobnie będą miały istotny wpływ na nasze przekonanie o trafności oszacownania efektu i mogą zmienić to oszacowanie.
CniskaDalsze badania najpewniej będą miały istotny wpływ na nasze przekonanie o trafności oszacowania efektu i prawdopodobnie zmienią to oszacowanie.
D bardzo niskaJakiekolwiek oszacowanie efektu jest bardzo niepewne.

 

Źródła:   [ + ]