RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła, autoimmunologicznia choroba tkanki łącznej o  idopatycznej etiologii. Charakteryzuje się występowaniem nieswoistych i symetrycznych zmian zapalnych w obrębie stawów, objawów pozastawowych oraz powikłań narządowych. Choroba przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Ma duży wpływ na obniżenie jakości życia.