Nebbud, Pulmicort, Berodual – o czym poinformować pacjenta?

Jakie informacje przekazać pacjentowi wydając Nebbud, Pulmicort lub Berodual? O czym pamiętać i na co szczególnie zwrócić uwagę?

Budezonid

Jest substancją czynną preparatów:

  • Nebbud (0,125 mg/ml) – czyli 0,25mg/2ml,
  • Nebbud (0,25 mg/ml) – czyli 0,5mg/2ml,
  • Nebbud (0,5 mg/ml) – czyli 1mg/2ml,
  • Pulmicort (0,125 mg/ml) – czyli 0,250mg/2ml,
  • Pulmicort (0,250 mg/ml) – czyli 0,5mg/2ml,
  • Pulmicort (0,5 mg/ml) – czyli 1mg/2ml.

Zwróć szczególną uwagę na objętość ampułki przepisaną przez lekarza! Wystarczy, że lekarz nie sprecyzuje, czy chodzi o 250mg w przeliczeniu na ampułkę (2ml), czy o stężenie (1ml), a pacjent może otrzymać preparat z 2x słabszą lub 2x mocniejszą dawkę. Takie błędy przy wydawaniu zdarzają się stosunkowo często, dlatego dobrze jest w systemie aptecznym w nazwie leku zapisać zarówno stężenie, jak i dawkę leku w ampułce.

Budezonid jest syntetycznym glikokortykosteroidem, który oddziałując na wewnątrzkomórkowe receptory glikokortykosteroidowe wykazuje działanie przeciwalergiczne i miejscowo przeciwzapalne.

Fenoterol + ipratropium

Składnikami preparatu Berodual (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml) są: bromowodorek fenoterolu – lek należący do grupy β2-sympatykomimetyków, charakteryzujący się (podobnie jak salbutamol) szybkim początkiem działania (ang. onset of action) i krótkim czasem działania. Poprzez stymulację receptorów β2 doprowadza do rozkurczu oskrzeli, poprawia klirens (oczyszczanie) śluzowo-rzęskowy, a także, podobnie jak teofilina hamuje uwalnianie mediatorów procesu zapalnego i poprawia czynność przepony. Drugim składnikiem jest bromek ipratropium – pochodna atropiny, będąca antagonistą receptorów cholinergicznych (tzw. muskarynowych M3 zlokalizowanych w drogach oddechowych). Lek powoduje krótkotrwałe (trwające ok. 6 godzin) rozszerzenie oskrzeli.

Wskazania do stosowania wg ChPL

Pulmicort:

Astma oskrzelowa. U pacjentów z astmą oskrzelową, u których konieczne jest długotrwałe podawanie glikokortykosteroidów, lek jest wskazany w celu kontrolowania procesu zapalnego toczącego się w układzie oddechowym. Zespół krupu – ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od etiologii, wiążące się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzące do zaburzeń oddychania.

Nebbud:

Budezonid w postaci zawiesiny do nebulizacji jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych, młodzieży oraz u niemowląt i dzieci w wieku 6 miesięcy i starszych. Nebbud 0,125 mg/ml. Leczenie przewlekłej astmy oskrzelowej u pacjentów, u których stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niezadowalające lub niewłaściwe. Bardzo ciężkie zapalenie krtani – pseudokrup, w którym zalecana jest hospitalizacja. Nebbud 0,25 mg/ml oraz Nebbud 0,5 mg/ml. Leczenie astmy oskrzelowej u pacjentów, u których stosowanie inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem lub inhalatorów proszkowych nie powoduje wystarczającego działania bądź jest niewskazane. Leczenie pseudokrupu czyli ostrego zapalenia krtani u niemowląt i dzieci.

Berodual

Zapobieganie i leczenie objawów przewlekłych chorób obturacyjnych dróg oddechowych z odwracalnym skurczem oskrzeli: astmy oskrzelowej, a zwłaszcza przewlekłego zapalenia oskrzeli (z rozedmą lub bez rozedmy płuc). U pacjentów z astmą oskrzelową i POChP reagującą na kortykosteroidy należy rozważyć równoczesne stosowanie terapii przeciwzapalnej.

Następna strona: Dawkowanie i przebieg inhalacji

Forum dyskusyjne - brak dostępu. Zawartość serwisu kierowana jest tylko do osób wykonujących zawód medyczny, m.in. farmaceutów, lekarzy, techników farmaceutycznych i pielęgniarek. Jeśli posiadasz już konto zaloguj się ↗

Jeśli nie posiadasz konta, a jesteś związany z medycyną lub farmacją - zarejestruj się.