fbpx

Zmiany w prawie

Kategorie aktualności:

Serwis:
Powołano zespół do spraw opracowania zmian standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty. Do jego zadań należy opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
Scroll to Top

Zaloguj się