REKLAMA

Jakie rozwiązania daje aptekom tarcza antykryzysowa? Podsumowanie zmian.

Krótkie podsumowanie rozwiązań, które oferuje przedsiębiorcom Tarcza Antykryzysowa.

Tarcza antykryzysowa to zestaw rozwiązań zaproponowanych przez rząd, które mają na celu ochronę miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom w czasie epidemii COVID-19. Przedstawiamy podsumowanie aktualnych możliwości pomocy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS na 3 miesiące

Przedsiębiorcom przysługuje 3-miesięczne umorzenie opłacania składek na: 

REKLAMA
 • ubezpieczenie zdrowotne, 
 • ubezpieczenie społeczne, 
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • płacili składki przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosili do ZUS mniej niż 50 osób,
 • prowadzili przed 1 kwietnia 2020 r. działalność pozarolniczą i opłacali składki tylko na własne ubezpieczenie, a przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, wynosił:
  • maksymalnie 15 681 zł, 
  • więcej niż 15681 zł, ale dochód w lutym 2020 r. nie przekraczał 7000 zł – w tym przypadku możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj nawet jeśli już zostały opłacone. (Zmiana wprowadzona w ramach Tarczy 3.0)

Składki, które nie zostały opłacone, nie mogą zostać odliczone w podatku dochodowym. 

Mikropożyczka dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcom przysługuje również jednorazowa pożyczka w wysokości 5000 zł wypłacana przez Powiatowy Urząd Pracy. Pożyczka powinna zostać spłacona w ciągu 12 miesięcy, a moment rozpoczęcia spłaty poprzedzany jest 3-miesięcznym okresem karencji. 

Pożyczka może być bezzwrotna pod warunkiem, że od momentu jej udzielenia przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez 3 miesiące.  

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 

Kolejną formą pomocy jest dopłata z Państwowego Urzędu Pracy do części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. 

Warunkiem przyznania dofinansowania jest wykazanie spadku obrotów w ciągu dwóch wybranych miesięcy w stosunku do obrotów uzyskiwanych w tych miesiącach rok wcześniej. Okres, w którym wykazywany jest spadek obrotów, musi mieścić się między 1 stycznia 2020 r. a dniem poprzedzającym dzień złożenia wniosku. Przyznana dotacja nie może być klasyfikowana jako koszty uzyskania przychodu. 

Wysokości przyznanej dopłaty jest uzależniona od wykazanego spadku obrotów. W przypadku, gdy obroty spadły: 

 • o ponad 30 % – maksymalna dopłata wynosi 50% wynagrodzenia wraz z należnymi od tego wynagrodzenia składkami na ubezpieczenie społeczne (nie więcej niż 1300 zł/pracownika),
 • o ponad 50 % – maksymalna dopłata wynosi 70% wynagrodzenia wraz z należnymi od tego wynagrodzenia składkami na ubezpieczenie społeczne (nie więcej niż 1820 zł/pracownika),
 • o ponad 80% – maksymalna dopłata wynosi 90% wynagrodzenia wraz z należnymi od tego wynagrodzenia składkami na ubezpieczenie społeczne (nie więcej niż 2340 zł/pracownika).

Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju 

O pomoc finansową mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy wykazali spadek przychodów ze sprzedaży o minimum 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w stosunku do: 

 • poprzedniego miesiąca, 
 • analogicznego miesiąca w ubiegłym roku.

Wysokość przyznanej dopłaty również zależy od spadku przychodów i liczby pracowników. Gdy obroty w działalności spadły o: 

 • 25-50% – przyznawana jest kwota 12 000 zł/pracownika,
 • 50-75% – przyznawana jest kwota 24 000 zł/pracownika,
 • 75-100% – przyznawana jest kwota 36 000 zł/pracownika.

Uzyskana subwencja nie powinna być traktowana jako przychód podatkowy – konieczne będzie zwrócenie przynajmniej 25 % otrzymanej kwoty. Nie ma jasności co do statusu pozostałych 75% kwoty subwencji – możliwe, że będzie ona traktowana jako przychód podatkowy po roku od otrzymania. 

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pogadanki Farmaceutyczne

REKLAMA

Ostatnie komentarze

Najnowsze na portalu

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
()
x