fbpx
REKLAMA

wszystkie >

Jakie rozwiązania daje aptekom tarcza antykryzysowa? Podsumowanie zmian.

Krótkie podsumowanie rozwiązań, które oferuje przedsiębiorcom Tarcza Antykryzysowa.
Autor:

Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2021

Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2021

Tarcza antykryzysowa to zestaw rozwiązań zaproponowanych przez rząd, które mają na celu ochronę miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom w czasie epidemii COVID-19. Przedstawiamy podsumowanie aktualnych możliwości pomocy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS na 3 miesiące

Przedsiębiorcom przysługuje 3-miesięczne umorzenie opłacania składek na: 

REKLAMA
 • ubezpieczenie zdrowotne, 
 • ubezpieczenie społeczne, 
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • płacili składki przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosili do ZUS mniej niż 50 osób,
 • prowadzili przed 1 kwietnia 2020 r. działalność pozarolniczą i opłacali składki tylko na własne ubezpieczenie, a przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, wynosił:
  • maksymalnie 15 681 zł, 
  • więcej niż 15681 zł, ale dochód w lutym 2020 r. nie przekraczał 7000 zł – w tym przypadku możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj nawet jeśli już zostały opłacone. (Zmiana wprowadzona w ramach Tarczy 3.0)

Składki, które nie zostały opłacone, nie mogą zostać odliczone w podatku dochodowym. 

Mikropożyczka dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcom przysługuje również jednorazowa pożyczka w wysokości 5000 zł wypłacana przez Powiatowy Urząd Pracy. Pożyczka powinna zostać spłacona w ciągu 12 miesięcy, a moment rozpoczęcia spłaty poprzedzany jest 3-miesięcznym okresem karencji. 

Pożyczka może być bezzwrotna pod warunkiem, że od momentu jej udzielenia przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez 3 miesiące.  

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 

Kolejną formą pomocy jest dopłata z Państwowego Urzędu Pracy do części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. 

Warunkiem przyznania dofinansowania jest wykazanie spadku obrotów w ciągu dwóch wybranych miesięcy w stosunku do obrotów uzyskiwanych w tych miesiącach rok wcześniej. Okres, w którym wykazywany jest spadek obrotów, musi mieścić się między 1 stycznia 2020 r. a dniem poprzedzającym dzień złożenia wniosku. Przyznana dotacja nie może być klasyfikowana jako koszty uzyskania przychodu. 

Wysokości przyznanej dopłaty jest uzależniona od wykazanego spadku obrotów. W przypadku, gdy obroty spadły: 

 • o ponad 30 % – maksymalna dopłata wynosi 50% wynagrodzenia wraz z należnymi od tego wynagrodzenia składkami na ubezpieczenie społeczne (nie więcej niż 1300 zł/pracownika),
 • o ponad 50 % – maksymalna dopłata wynosi 70% wynagrodzenia wraz z należnymi od tego wynagrodzenia składkami na ubezpieczenie społeczne (nie więcej niż 1820 zł/pracownika),
 • o ponad 80% – maksymalna dopłata wynosi 90% wynagrodzenia wraz z należnymi od tego wynagrodzenia składkami na ubezpieczenie społeczne (nie więcej niż 2340 zł/pracownika).

Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju 

O pomoc finansową mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy wykazali spadek przychodów ze sprzedaży o minimum 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w stosunku do: 

 • poprzedniego miesiąca, 
 • analogicznego miesiąca w ubiegłym roku.

Wysokość przyznanej dopłaty również zależy od spadku przychodów i liczby pracowników. Gdy obroty w działalności spadły o: 

 • 25-50% – przyznawana jest kwota 12 000 zł/pracownika,
 • 50-75% – przyznawana jest kwota 24 000 zł/pracownika,
 • 75-100% – przyznawana jest kwota 36 000 zł/pracownika.

Uzyskana subwencja nie powinna być traktowana jako przychód podatkowy – konieczne będzie zwrócenie przynajmniej 25 % otrzymanej kwoty. Nie ma jasności co do statusu pozostałych 75% kwoty subwencji – możliwe, że będzie ona traktowana jako przychód podatkowy po roku od otrzymania. 

Cytuj ten artykuł jako:
Redakcja, Jakie rozwiązania daje aptekom tarcza antykryzysowa? Podsumowanie zmian., Portal opieka.farm (https://opieka.farm/aktualnosci/jakie-rozwiazania-daje-aptekom-tarcza-antykryzysowa-podsumowanie-zmian/) [dostęp: 16 maja 2022]
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
REKLAMA
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Przewiń do góry