fbpx
REKLAMA

wszystkie >

Jakie zasady obowiązują obecnie w aptekach w związku z pandemią COVID-19? – opinia radcy prawnego ŚIA

mgr farm.

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Obecnie realizuje studia podyplomowe z zakresu badań klinicznych, farmakoekonomiki oraz prawa farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Na co dzień pracuje jako analityk w obszarze Market Access.

Śląska Izba Aptekarska opublikowała zalecenia radcy prawnego ŚIA dotyczące aktualnie obowiązujących zasad w aptekach w związku z zapobieganiem pandemii COVID-19. 

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej w aptekach powinny bezwzględnie obowiązywać zasady bezpieczeństwa związane z zasłanianiem ust i nosa w miejscach publicznych.[1]

Obowiązek ten dotyczy noszenia maseczek lub stosowania innego rodzaju metody zasłaniania ust i nosa:

REKLAMA
  • gdy nie można zachować 1,5 m odległości od innych osób w przestrzeni otwartej,
  • w przestrzeni zamkniętej, np. w sklepach, galeriach handlowych, komunikacji zbiorowej, samochodzie osobowym, gdy jedzie się z kimś z kim nie mieszka się na co dzień, w kinach, teatrach, u lekarza, w przychodni, szpitalu, salonach masażu, tatuażu, kościele, szkole, na uczelni, w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.

W tej procedurze prawnej zostały pominięte apteki. Według opinii radcy prawnego Śląskiej Izby Aptekarskiej, zgodnie z definicją apteki z art. 86 ustawy Prawo farmaceutyczne, przepisy dotyczą także aptek.

W przypadku, gdy pacjent odmawia założenia maseczki, można odmówić obsługi pacjenta oraz wyprosić go z apteki. Gdy zajdzie taka potrzeba, zasadnym będzie wezwanie policji. Brak założonej maseczki jest wykroczeniem.

Można dalej ograniczyć liczbę osób przebywających w aptece, gdyż apteka nie jest sklepem, a w/w przepis dalej jest stosowany w przychodniach.

Według opinii radcy prawnego ŚIA, pracownicy apteki powinni także, mimo zamontowanej szyby, stosować dodatkowy środek ochrony osobistej, jakim jest maseczka bądź przyłbica. (Patrz: Kiedy pracownik apteki może nosić przyłbicę zamiast maseczki?”.)

Opinia została uzasadniona przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 7.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1356).

Obowiązki pracodawcy

„§9 ust. 3 p. 3
3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.”

Z uwagi na dynamikę pracy w aptece, odległość pomiędzy stanowiskami pracy można interpretować jako odległość pomiędzy stanowiskami komputerowymi.

Zakrywanie ust i nosa

„§24 ust. 1 p. 2c
Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:
…c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,”

Zgodnie z tym przepisem – pracownicy aptek mają cały czas obowiązek zakrywania ust i nosa.

Wyłączenie obowiązku zakrywania ust i nosa

„§24 ust. 3
Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;”

W przepisie brak uwzględnienia przypadku osób chorujących na astmę, więc maseczki dalej są obowiązkowe.

Dla stref czerwonych i żółtych obowiązują dodatkowe obostrzenia.[2]

Apteka może także wprowadzić dodatkowe zasady ochrony przed zarażeniem COVID-19, do których powinni stosować się pracownicy i pacjenci.

Apteka, jako placówka ochrony zdrowia publicznego, powinna w obecnej sytuacji być objęta szczególną ochroną przed zarażeniem COVID-19 zarówno pracujących, jak i korzystających z jej usług.[3]

REKLAMA

Piśmiennictwo:

  1. gov.pl: Aktualne zasady i ograniczenia 28.08.2020 pełny tekst
  2. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 7.08.2020 pełny tekst.pdf
  3. Śląska Izba Aptekarska: Zasady stosowania przepisów zapobiegających COVID-19 w aptekach 28.08.2020 pełny tekst
Cytuj ten artykuł jako:
Anna Świder, Jakie zasady obowiązują obecnie w aptekach w związku z pandemią COVID-19? – opinia radcy prawnego ŚIA, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/aktualnosci/jakie-zasady-obowiazuja-obecnie-w-aptekach-w-zwiazku-z-pandemia-covid-19-opinia-radcy-prawnego-sia/) [dostęp: 18 września 2021]
Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
REKLAMA
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Przewiń do góry

Kurs na www.farmaceuta.pro:

Opieka farmaceutyczna w astmie i POChP

Zobacz przykładową lekcję