fbpx

Almotryptan – Co przekazać pacjentowi?

Magister farmacji Mariola Zemła wyjaśnia, co warto przekazać pacjentowi na temat almotryptanu.
Opracowanie merytoryczne:
mgr farm.

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Transkrypcja

Witam w programie Pogadanki Farmaceutyczne. W tym odcinku porozmawiamy o almotryptanie. Jakich informacji udzielić pacjentowi i na co uważać? Zapraszam.

Almotryptan jest tryptanem drugiej generacji, opracowanym w wyniku poszukiwać leków bardziej lipofilnych niż sumatryptan – pierwszy z tej grupy, i w związku z tym lepiej penetrujących do OUN. Został opatentowany przez hiszpańską firmę Almirall w 1992 roku i od ponad 20 lat jest stosowany w UE i w USA do leczenia migrenowego bólu głowy. W Polsce almotryptan dostępny jest w dawce 12,5 mg jako lek na receptę Almozen, a od niedawna także bez recepty pod nazwą Dezamigren i Nomigren.

Almotryptan jest selektywnym agonistą receptorów serotoninowych 5-HT1B i 5-HT1D, które pośredniczą w skurczu niektórych naczyń czaszkowych. Poza działaniem przeciwbólowym, almotryptan łagodzi nudności, fotofobię i fonofobię związane z napadami migreny. Wskazaniem do stosowania almotryptanu jest doraźne leczenie bólu głowy w napadach migreny z aurą lub bez aury u dorosłych między 18 a 65 rokiem życia. Zalecana dawka to jedna tabletka zawierająca 12,5 mg almotryptanu. Druga dawka może być przyjęta w razie ponownego wystąpienia objawów w ciągu 24 godzin. Tę drugą dawkę można przyjąć pod warunkiem, że od przyjęcia poprzedniej dawki upłynęły co najmniej dwie godziny. Maksymalna zalecana dawka to dwie tabletki w ciągu 24 godzin.

Przejdźmy teraz do sedna – jakie informacje warto przekazać pacjentowi przy każdym wydaniu preparatu z apteki, o czym poinformować w razie dodatkowych pytań, a o czym lepiej nie wspominać?

Almotryptan może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano migrenę. Almotryptan należy stosować wyłącznie w celu leczenia występującego bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą lub bez aury, a nie w celu zapobiegania napadom migreny lub bólu głowy.

Wydając almotryptan dostępny bez recepty, zaleć pacjentowi wykonanie testu dołączonego przez producenta. Wykonanie testu ma na celu zminimalizowanie ryzyka przyjęcia leku przez pacjenta, u którego jest on przeciwwskazany. Podobnie jak w przypadku innych agonistów receptorów 5-HT1B/1D, nie należy stosować almotryptanu u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego takimi jak choroba niedokrwienna serca i ciężkie lub niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. Almotryptan jest przeciwwskazany u pacjentów po udarze mózgu, z chorobą naczyń obwodowych lub z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

W bardzo rzadkich przypadkach, podczas stosowania almotryptanu zgłaszano występowanie skurczu naczyń wieńcowych i zawału mięśnia sercowego. W związku z tym nie należy wydawać almotryptanu pacjentom, którzy mogą mieć nierozpoznane zaburzenia w obrębie naczyń wieńcowych bez kontaktu z lekarzem w celu oceny możliwości występowania choroby sercowo-naczyniowej. Do takich pacjentów zaliczają się kobiety po menopauzie, mężczyźni w wieku powyżej 40 lat oraz pacjenci z innymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, takimi jak niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu oraz dodatni wywiad rodzinny w kierunku choroby sercowo-naczyniowej.

Bez konsultacji z lekarzem nie powinny także stosować leku kobiety w ciąży. Niektórzy eksperci uważają lek za bezpieczny w czasie karmienia piersią, ale inne leki z grupy tryptanów, np. sumatryptan, uważane są za lepszą alternatywę ze względu na większą ilość dostępnych danych.

Almotryptan należy przyjmować z płynem jak najszybciej po wystąpieniu migrenowego bólu głowy, jednakże jest skuteczny także w przypadku przyjęcia w późniejszym stadium.

Tabletki mogą być przyjmowane jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Co warto dodać, jeśliby pacjent pytał albo jeśli macie więcej czasu? Almotryptan jest dobrze tolerowany. Najczęstsze działania niepożądane występujące przy stosowaniu dawek terapeutycznych obejmowały zawroty głowy, senność, nudności, wymioty i zmęczenie. Żadne z tych działań niepożądanych nie występowało z częstością przekraczającą 1,5%.

Poinformuj pacjenta, że przeciwwskazane jest podawanie almotryptanu jednocześnie z ergotaminą, jej pochodnymi i innymi tryptanami. Nie zaobserwowano za to klinicznie istotnych interakcji z lekami stosowanymi w profilaktyce migreny takimi jak propranolol czy werapamil.

Jednoczesne stosowanie produktów zawierających ziele dziurawca może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Na szczególną uwagę zasługują pacjenci przyjmujący tryptany, którzy leczą jednocześnie depresję. Podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) obserwowano zespół serotoninowy. Objawy zespołu serotoninowego mogą być łagodne, np. biegunka czy drżenia mięśni, ale też niebezpieczne dla zdrowia i życia, takie jak hipertermia, ciężkie nadciśnienie tętnicze krwi i tachykardia, sztywność mięśni czy zaburzenia świadomości. Jakkolwiek ryzyko wydaje się być niskie, poinformuj o nim pacjenta i zaleć, by był czujny na ewentualne objawy zespołu serotoninowego.

Co warto wiedzieć w razie bardziej szczegółowych pytań pacjenta?

Warto mieć świadomość, że długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego przy bólu głowy może go nasilić. To zjawisko nazywane jest bólem głowy spowodowanym nadużywaniem leków (z angielskiego medication-overuse headache, w skrócie MOH). W przypadku tryptanów ryzyko wystąpienia MOH znacząco wzrasta przy stosowaniu ich przez więcej niż 10 dni w miesiącu przez co najmniej 3 miesiące.

Dobrze też wiedzieć, że almotryptan jest wysoce skuteczny i bardzo dobrze tolerowany w migrenowym bólu głowy związanym z cyklem miesięcznym, co potwierdzają badania z 2011 roku.

W ramach ciekawostki można dodać, że almotryptan jest jedynym tryptanem dopuszczonym w USA do leczenia migreny u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.

To już wszystko w tym odcinku, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych.

Opracowanie merytoryczne: mgr farm. Katarzyna Lisiecka

Oglądaj Dalej:

Podziel się:
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się