fbpx

Bisakodyl a karmienie piersią – Wyjaśniamy!

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 07/05/2024
Bisakodyl w czasie karmienia piersią.
Czy bisakodyl stosowany przez kobiety karmiące piersią jest bezpieczny dla dziecka? W tym artykule odpowiemy na pytanie, czy pacjentki w okresie laktacji mogą bezpiecznie przyjmować bisakodyl, który dostępny jest OTC w postaci tabletek dojelitowych (Bisacodyl VP, Dulcobis tabletki dojelitowe) oraz w postaci czopków (Dulcobis czopki).

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Do apteki może zgłosić się pacjentka karmiąca piersią, która cierpi na zaparcie, z prośbą o polecenie jej czegoś skutecznego, a jednocześnie bezpiecznego dla dziecka. W przypadku zaparć bezpieczne w okresie laktacji są makrogole, laktuloza oraz błonnik, które można zarekomendować w pierwszej kolejności. Jeśli jednak okażą się nieskuteczne, taka pacjentka może poprosić o polecenie czegoś „mocniejszego”, co jednak nie zaszkodziłoby jej dziecku. ChPLe nie są wystarczającym źródłem wiedzy o bezpieczeństwie stosowania leków podczas karmienia piersią, dlatego, na podstawie dostępnych badań i klasyfikacji, odpowiadamy na pytanie, czy bisakodyl może być bezpiecznie przyjmowany przez kobiety w okresie laktacji.

Krótka odpowiedź

Z uwagi na to, że bisakodyl ani jego aktywny metabolit nie są wydzielane do mleka matki w istotnych ilościach, może być bezpiecznie stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Wyjaśnienie

Bisakodyl jest prolekiem, który ulega metabolizmowi do postaci aktywnej odpowiedzialnej za efekt przeczyszczający pod wpływem enzymów obecnych w śluzówce jelita cienkiego i okrężnicy, a do krwi wchłania się w niewielkiej ilości. Niska biodostępność bisakodylu (poniżej 5 %) sprawia, że jego stężenie we krwi jest niewielkie, dlatego też on ani jego aktywny metabolit nie przechodzą do mleka kobiecego, co potwierdziło badanie otwarte z 2011 r. z udziałem ośmiu kobiet karmiących piersią przyjmujących bisakodyl w dawce 10 mg/ dziennie.[1] Dodatkowo bisakodyl w postaci doustnej dostępny jest w formie tabletek dojelitowych, co także wpływa na zmniejszenie jego wchłaniania do krwi.

W ChPL różnych leków zawierających bisakodyl znajdziemy sprzeczne informacje – przeczytamy, że lek może być stosowany przez kobiety w okresie laktacji, ponieważ metabolity bisakodylu nie są wydzielane do mleka kobiecego,[2][3] ale także że bisakodyl nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią, ponieważ nie wiadomo, czy przenika do mleka kobiecego.[4] Rozbieżność ta wynika z dostępności danych o przenikaniu bisakodylu i jego aktywnego metabolitu do mleka kobiecego w momencie rejestracji leku – w ChPLu wcześniej wprowadzonego do obrotu leku z bisakodylem przeczytamy, że nie zaleca się jego stosowania przez kobiety karmiące piersią. Informacja ta nie została zaktualizowana, mimo dostępności nowych danych. Warto zwrócić na to uwagę wydając bisakodyl pacjentce w okresie laktacji, aby nie była zaniepokojona, kiedy zobaczy taką informację w ulotce leku. Dodatkowo poinformuj, że leki z bisakodylem są przeznaczone do krótkotrwałego leczenia zaparcia — nie należy przyjmować ich dłużej niż 5 dni ze względu na ryzyko nadmiernej utraty wody i elektrolitów oraz wystąpienia hipokaliemii.

Klasyfikacja e-lactancia

Według klasyfikacji e-lactancia przyjmowanie bisakodylu przez kobietę karmiącą piersią wiąże się z bardzo małym ryzykiem dla dziecka – bisakodyl jest kompatybilny z karmieniem piersią i może być stosowany bezpiecznie w okresie laktacji, zarówno dla dziecka, jak i matki (nie zaburza produkcji mleka).[5]

Zobacz też: Pikopil – Analiza produktu i opinia redakcji

Klasyfikacja Hale’a

Według klasyfikacji Hale’a, bisakodyl należy do kategorii L2 – leków bezpiecznych podczas karmienia piersią, prawdopodobnie kompatybilnych z karmieniem piersią. W tej kategorii znajdują się substancje, dla których przeprowadzono badania z udziałem mniejszej ilości kobiet karmiących piersią niż w przypadku leków najbezpieczniejszych, w których nie zaobserwowano wystąpienia działań niepożądanych u dzieci. Ze względu na niewielkie wchłanianie z przewodu pokarmowego do krwi (poniżej 5 %), a co za tym idzie, niskie stężenie we krwi, bisakodyl przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach, dlatego jest mało prawdopodobne, aby wywierał szkodliwy wpływ na dziecko karmione piersią.[6]

Zobacz też: Kalkulator – Oblicz ile leku przejdzie do mleka matki?

Klsyfikacja Briggs’a

Według klasyfikacji Briggs’a, ze względu na ograniczoną ilość badań z udziałem kobiet karmiących piersią, bisakodyl został przydzielony do grupy leków prawdopodobnie kompatybilnych z karmieniem piersią. Mimo niskiej masy cząsteczkowej, bisakodyl i jego aktywny metabolit są obecne w mleku kobiet poniżej poziomu wykrywalności, co jest spowodowane ich niewielkim wchłanianiem do krwi. Wydaje się, że wpływ bisakodylu przyjmowanego przez kobietę karmiącą piersią na dziecko jest nieistotny.[7]

Zobacz też: Makrogole – ścieżka rekomendacji

Bezpieczeństwo według ChPL

Według ChPL leków OTC z bisakodylem:

  • Dulcobis tabletki dojelitowe, Dulcobis czopki: „Dane kliniczne wskazują, że ani substancja czynna bisakodylu BHPM (bis-(p-hydroksyfenyl)-pirydyl-2-metan) ani jej pochodne glukuronidowe nie są wydzielane do mleka u zdrowych karmiących kobiet. Z tego względu Dulcobis może być stosowany w okresie karmienia piersią.”[8][3]
  • Bisacodyl VP: „Choć nie wiadomo, czy bisakodyl przenika do mleka kobiecego, nie zaleca się stosowania produktu przez karmiące matki.”[4]

Zobacz też:

Piśmiennictwo

  1. Friedrich, C., Richter, E., Trommeshauser, D., de Kruif, S., van Iersel, T., Mandel, K., Gessner, U. (2011). Absence of excretion of the active moiety of bisacodyl and sodium picosulfate into human breast milk: an open-label, parallel-group, multiple-dose study in healthy lactating women. Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 26(5), 458-464. abstrakt.
  2. Sanofi-Aventis. (2016). ChPL Dulcobis tabletki dojelitowe.
  3. Sanofi-Aventis. (b.d.). ChPL Dulcobis czopki.
  4. PharmaSwiss. (2013). ChPL Bisacodyl VP.
  5. e-lactancia.org. (2017). Bisacodyl. Aktualizacja: 29.01.2017. Pobrano z: https://www.e-lactancia.org/breastfeeding/bisacodyl/product/.
  6. Hale, T. W. (2021). Hale’s Medications & Mothers’ Milk 2021. Springer Publishing Company. Pobrano z: https://www.halesmeds.com/.
  7. Briggs, G. G., Freeman, R. K., Towers, C. V., Forinash, A. B. (2017). Drugs in pregnancy and lactation: a reference guide to fetal and neonatal risk. Eleventh edition. Lippincott Williams & Wilkins.
  8. Sanofi-Aventis. (2016). ChPL Dulcobis tabletki dojelitowe.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

Inne o wskazaniach: ,

mgr farm.
Tomasz Swaczyna
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się