fbpx

Czy i kiedy można wydać lek w mniejszej dawce? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 17/11/2022
Aktualizacja: 09/12/2022
Ketilept retard - zmiana dawek leku.
Ketilept retard - zmiana dawek leku.
Na co zwrócić uwagę i jakie warunki trzeba spełnić przy takiej realizacji recepty?

Pytanie czytelnika

Czy można wydać np. tabletki 750 mg zamiast zapisanych 1000 mg?

Nasza odpowiedź

Wydawanie leku w innej dawce niż przepisana jest dozwolone po spełnieniu określonych warunków. Jest to regulowane przez rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki. Najważniejszy wymóg to taka sama całkowita ilość substancji czynnej. Oczywiste jest też, że wydawany produkt leczniczy musi umożliwiać podanie przepisanej dawki. Kolejne warunki które należy spełnić to uzyskanie zgody osoby odbierającej lek oraz wydanie pisemnej informacji o zmienionym sposobie dawkowania. Zmianę dawki na mniejszą należy odnotować w Dokumencie Realizacji Recepty, a w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, na recepcie w postaci papierowej, odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z tą receptą lub na wydruku zawierającym informacje o recepcie elektronicznej.

Można sobie zatem wyobrazić sytuację, w której da się wydać lek w dawce 750 mg zamiast 1000 mg. Byłoby to możliwe, gdyby lek w dawce 1000 mg miał dawkowanie po 1,5 tabletki na dawkę, bo można to zamienić na 2 tabletki po 750 mg. Ponadto ilość przepisana leku w dawce 1000 mg musiała by być zamienna na ilość opakowań w dawce 750 mg. Da się zamienić np. 90 tabletek w dawce 1000 mg na 120 tabletek w dawce 750 mg.

Łatwiej jest wydać taką samą ilość łączną, kiedy przepisana większa dawka jest wielokrotnością dawki mniejszej, którą chcemy wydać. Przykładem niech będzie dawka 250 mg lub 500 mg wydawana zamiast dawki 1000 mg.

Zawsze trzeba zajrzeć do ChPL, bo czasem może się zdarzyć, że taka zamiana nie będzie biorównoważna. Na przykład w ChPL leku Rapamune znajdziemy następującą informację:

Porównanie Cmax wykazało, że tabletka 0,5 mg nie jest w pełni równoważna biologicznie z tabletkami 1 mg, 2 mg i 5 mg. Dlatego nie należy stosować tabletek 0,5 mg jako zastępstwo dla tabletek o innej mocy.[1]

Odpowiednie przepisy rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki brzmią następująco:

§ 5. 7. Dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:

1) mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym na recepcie;

8. Wydanie produktu leczniczego w sposób określony w ust. 7 jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody osoby odbierającej produkt leczniczy.

9. Osoba wydająca, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania.

10. Zmiany, o których mowa w ust. 7, odnotowuje się w Dokumencie Realizacji Recepty, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – na recepcie w postaci papierowej, odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z tą receptą lub na wydruku, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.[2]

Piśmiennictwo:

  1. Pfizer Europe MA EEIG. (2010). Chpl Rapamune
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12.10.2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dz.U.2022.1164 tekst jednolity

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.