fbpx

Czy lekarz z prywatnego gabinetu może wystawiać rp bezpłatne dla seniorów? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 22/11/2023
Od czego zależy możliwość przepisywnia bezpłatnych leków? Kto może przepisywać takie recepty?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pytanie czytelnika

Czy jeżeli lekarz prowadzi indywidualna praktykę lekarską to może wypisywać darmowe leki dla seniorów?

Nasza odpowiedź

Bezpłatne leki może przepisywać:

  • lekarz lub pielęgniarka udzielający w ramach umowy świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz posiadający PWZ, który zaprzestał wykonywania zawodu, na receptach pro auctore i pro familiae,
  • lekarz lub pielęgniarka udzielający w ramach umowy świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • lekarz udzielający w ramach umowy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego,w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Możliwość wystawiania bezpłatnych leków zależy od posiadania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Bezpłatnych leków nie mogą przepisywać:

  • zatrudnieni w hospicjach i hospicjach domowych, bo jest to opieka paliatywnej i hospicyjnej,
  • realizujący świadczenia z zakresu świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
  • zatrudnieni w centrach zdrowia psychicznego i szpitalach psychiatrycznych,
  • lekarze w “gabinetach prywatnych”.

Przepis regulujący wystawianie recept na bezpłatne leki dla seniorów oraz dzieci jest w ustawie o świadczeniach. Brzmi następująco:

Art. 43a. 1. Świadczeniobiorcom:

1) do ukończenia 18. roku życia,

2) po ukończeniu 65. roku życia

– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu albo dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

1a. Bezpłatne zaopatrzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:

1) lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub

b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a;

2) lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub

b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a

– w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

1b. Osoby uprawnione do wystawiania recept na podstawie ust. 1 i 1a, przed wystawieniem recepty są obowiązane do dokonywania za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 1, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego świadczeniobiorcy.[1]

 

Piśmiennictwo

  1. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U.2022.2561 tekst ujednolicony.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się