fbpx

Czy można wydać 2 op Tegretolu CR 200mg zamiast 1 op Tegretolu CR 400? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 17/01/2023
Aktualizacja: 17/01/2023
Leki przeciwpadaczkowe.
Leki przeciwpadaczkowe.
Jakie wymogi trzeba spełnić wydając lek w mniejszej dawce?

Pytanie czytelnika

Dzień dobry,
Czy można wydać 2 op Tegretolu CR 200 mg zamiast 1 op Tegretolu CR 400 mg? Czy docelowe stężenie substancji czynnej będzie takie samo w obydwu przypadkach?

Nasza odpowiedź

Wydanie mniejszej dawki leku zamiast większej jest możliwe na podstawie rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań i wydawania z apteki. Musi być spełniony wymóg takiej samej całkowitej ilości substancji czynnej. Trzeba też uzyskać zgodę osoby odbierającej lek, wydać jej pisemną informację o zmienionym sosobie dawkowania oraz odnotować zmianę w DRR. Poniżej właściwy przepis rozporządzenia:

§ 5. 7. Dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:

1) mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym na recepcie;

8. Wydanie produktu leczniczego w sposób określony w ust. 7 jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody osoby odbierającej produkt leczniczy.

9. Osoba wydająca, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania.

10. Zmiany, o których mowa w ust. 7, odnotowuje się w Dokumencie Realizacji Recepty, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – na recepcie w postaci papierowej, odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z tą receptą lub na wydruku, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.[1]

W przypadku Tegretolu, w ChPL zapisano że[2]:

  • tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu są podzielne,
  • w zależności od zaleceń lekarza, całą lub pół tabletki należy połykać bez rozgryzania,
  • powolne, kontrolowane uwalnianie substancji czynnej z tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, umożliwia ich stosowanie dwa razy na dobę,
  • możliwa jest nawet zamiana z tabletek na zawiesinę doustną – należy wtedy podawać tę samą ilość produktu leczniczego Tegretol (w mg na dobę), lecz w mniejszych dawkach jednorazowych.

Podsumowując, tak dwie tabletki Tegretol CR 200 będą równoważne jednej tabletce Tegretol CR 400, ale problemem jest wielkość opakowania. Dawka 400 jest pakowana po 30 szt, a dawka 200 po 50 szt. Wydanie dawki 200 zamiast dawki 400 jest możliwe dopiero, kiedy przepisano 150 tabletek w dawce 400 lub wielokrotność tej ilości. Podwojona liczba tabletek w dawce 400 musi być, w przypadku tegretolu, podzielna przez 50.

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dz.U. 2022.1164 tekst jednolity
  2. Novartis Poland Sp. z o.o. (2013). ChPl Tegretol CR. Rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl Pełny tekst
Czy przedstawiony materiał był dla Ciebie interesujący?
TAKNIE

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
1 komentarz
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Barbara TRACZ

Czy odpowiedniki zapisanego leku może wydawać technik farmacji?

Czytaj też:

1
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Przewiń do góry

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.