fbpx

Czy można wydać mniejszą dawkę Methofill SD na życzenie pacjenta? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 18/11/2023
Opakowanie Methotrexate 2.5 mg.
Opakowanie Methotrexate 2.5 mg.
Jakie są warunki wydania leku w mniejszej dawce?

Zagadnienia:

Spis treści

Treść przeznaczona tylko dla pracowników ochrony zdrowia. Zaloguj się.

Pytanie czytelnika

Dzień dobry,
na recepcie lekarz wypisał Methofill SD 25mg 2op a 8amp. a 0,5ml D.S. 1×1. Pacjent prosi o wydanie 2op Methofill SD 20mg 8amp a 0,4ml, twierdzi, że lekarz się pomylił, miał wypisać mniejszą dawkę. W historii aptecznej pacjenta widać, że rzeczywiście lekarz przepisywał Methofill w mniejszej dawce. Czy można wydać mniejszą dawkę?

Nasza odpowiedź

Metotreksat to lek bardzo silnie działający. Dawka 25 mg jest bliska dawce maksymalnej. Po uzyskaniu działania, co następuje po 2-8 tygodniach zależnie od wskazania, dawkę należy stopniowo zmniejszać do najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej.[1] Jednak nie mamy możliwości wydania dawki 20 mg zamiast przepisanch 25 mg. Jeśli są wątpliwości, to należy je wyjaśnić z osobą wystawiająca receptę. Jeśli zaszła pomyłka lekarz powinien wystawić nową receptę.

Pytanie dotyczy wydania innej dawki leku wydawanego z przepisu lekarza – Rp. Wydanie leku w dawce mniejszej niż przepisana jest możliwe, ale wymaga spełnienia kilku warunków. Zapisano to w rozporządzeniu w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki.[2] Warunki które trzeba spełnić to:

  • taka sama całkowita ilość substancji czynnej
  • uzyskanie zgody osoby odbierającej lek
  • wydanie pisemnej informacji o zmienionym sposobie dawkowania.

Jak widać, wydanie mniejszej dawki ma na celu umożliwienie prowadzenia przepisanej terapii przy braku przepisanej dawki. Nie ma możliwości wydania mniejszej dawki w sposób opisany w pytaniu, wcelu poprawy pomyłki na recepcie.

Zmianę dawki na mniejszą należy też odnotować w Dokumencie Realizacji Recepty. Poniżej odowiednie przepisy rozporządzenia:

§ 5. 7. Dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:

1) mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym na recepcie;

8. Wydanie produktu leczniczego w sposób określony w ust. 7 jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody osoby odbierającej produkt leczniczy.

9. Osoba wydająca, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w formie pisemnej, o  zmienionym sposobie dawkowania.

10. Zmiany, o których mowa w ust. 7, odnotowuje się w Dokumencie Realizacji Recepty, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – na recepcie w postaci papierowej, odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z tą receptą lub na wydruku, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.[2]

Piśmiennictwo

  1. Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. (2023). ChPL Methofill SD. Rejestry medyczne tekst pełny
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12.10.2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dz.U.2022.1164 tekst jednolity

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się