fbpx

Czy można wydać Oxycontin w mniejszej dawce? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 06/01/2024
Aktualizacja: 06/01/2024
Czy możliwość wydania leku o niższej mocy dotyczy również środków odurzających?

Pytanie czytelnika

Czy można wydać 2 opakowania Oxycontin 40 za 1 opakowanie Oxycontin 80 na zniżkę?

Nasza odpowiedź

Możliwość wydania leku w dawce mniejszej niż przepisana jest zapisana w rozporządzeniu w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki. Taka realizacja recepty jest możliwa po spełnieniu określonych warunków:

  • taka sama całkowita ilość substancji czynnej
  • uzyskanie zgody osoby odbierającej lek
  • wydanie pisemnej informacji o zmienionym sposobie dawkowania

Zmianę dawki na mniejszą należy też odnotować w Dokumencie Realizacji Recepty, a w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, na recepcie w postaci papierowej, odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z tą receptą lub na wydruku zawierającym informacje o recepcie elektronicznej. Odpowiednie przepisy rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki brzmią następująco:

§ 5. 7. Dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:

1) mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym na recepcie;

2) postaci innej niż określona na recepcie, pod warunkiem że nie wpłynie to na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktu leczniczego.

8. Wydanie produktu leczniczego w sposób określony w ust. 7 jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody osoby odbierającej produkt leczniczy.

9. Osoba wydająca, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania.

10. Zmiany, o których mowa w ust. 7, odnotowuje się w Dokumencie Realizacji Recepty, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – na recepcie w postaci papierowej, odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z tą receptą lub na wydruku, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.[1]

Powyżej opisałem zasady wydania z apteki produktu leczniczego o mocy niższej niż określona na recepcie. Pozostaje jeszcze kwestia równoważności zamienianych tabletek. OxyContin to tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Tabletka zawiera podwójną otoczkę polimerową. Uwalnianie ma charakter dwufazowy. Około 40% substancji czynnej jest uwalniana natychmiastowo, a pozostałe około 60% substancji jest uwalniane w sposób kontrolowany. Zgodnie z informacją producenta: “Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5, 10, 20, 40 i 80 mg wykazują równoważność biologiczną pod względem zarówno szybkości, jak i stopnia wchłaniania i cechują się proporcjonalnością dawek w relacji do stopnia wchłaniania”.[2] Tak, można wydać 2 opakowania Oxycontin 40 za 1 opakowanie Oxycontin 80 na zniżkę.

Dodam jeszcze, że w tym przypadku system kontrolowanego uwalniania ma taką konstrukcję, że tabletek nie można dzielić, łamać, żuć ani kruszyć. Takie postępowanie prowadzi do szybkiego uwolnienia i wchłonięcia potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu.

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dz.U.2022.1164. tekst jednolity
  2. Mundipharma A/S. (2023). ChPL OxyContin. Rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl. tekst pełny

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.