fbpx

Czy można wystawić receptę farmaceutyczną na skudexę? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 06/03/2024
Adnotacje do recepty.
Co sprawdzić przed wystawieniem recepty farmaceutycznej?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pytanie czytelnika

Czy farmaceuta może wystawić recepte farmaceutyczna na skudexe?

Nasza odpowiedź

Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona:

  • w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta
  • tylko na leki
  • na leki tylko o kategorii dostępności Rp
  • na leki z wyłączeniem leków zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe

Zapisano to w ustawie Pf w poniższym przepisie:

Art. 96. 4. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia  zdrowia pacjenta, do których stosuje się następujące zasady:

1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku:

a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku recepty farmaceutycznej,

c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;

2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 lit. b, oraz przyczynę wydania – w przypadku recepty farmaceutycznej;

4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;[1]

Skudexa zawiera tramadol i deksketoprofen. Substancje te nie należą do środków odurzających, ani substancji psychotropowych. Można to sprawdzić w u rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.[2]

Jeśli zdrowie pacjenta jest zagrożone, to wystawienie recepty farmaceutycznej na skudexę jest możliwe.

Piśmiennictwo

  1. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2022.2301 tekst ujednolicony
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.08.2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Dz.U.2022.1665 pełny tekst

Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Katarzyna Wer

To cenna informacja, zważywszy że leki 1 stopnia drabiny analgetycznej nie zawsze są wystarczające do uśmierzenia bólu odczuwanego przez pacjenta. Pamiętajmy, że pacjent ma prawo do leczenia bólu i stan ten nie może być bagatelizowany. Co istotne, aby ulżyć w bólu niezbędne jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów mogących ocenić problem i opracować odpowiednie rozwiązanie, mając na uwadze indywidualne potrzeby pacjenta. Warto mieć na uwadze, że farmakoterapia nie jest jedynym sposobem radzenia sobie z bólem i należy zwrócić uwagę m. in. również na aspekt diety, samopoczucia, otoczenia pacjenta i jego aktywności fizycznej. Obecne standardy leczenia bólu są określone przez rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych, które określa standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego oraz bólu stanowiącego istotny problem kliniczny, w warunkach ambulatoryjnych. Pełny tekst: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000271

Jakub Lenard

Pamiętajmy też, że drabina analgetyczna nie ma zastosowania do leczenie bólu przewlekłego, a dodawania opioidów (w tym tramadolu) jest w przeważającej większości przypadków złym pomysłem.

FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

Inne o zagadnieniu:

2
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się