fbpx

Czy można wystawić receptę farmaceutyczną na wodę do iniekcji? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 24/11/2022
Kiedy można wystawić receptę farmaceutyczną? Czy może ona być wystawiona na leki kategorii Lz?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pytanie czytelnika

Pacjent otrzymał receptę na Zinacef, a nie otrzymał recepty na rozpuszczalnik. Czy w tej sytuacji można wystawić receptę farmaceutyczną?

Nasza odpowiedź

Tak, można wystawić taką receptę.

W ChPL Zinacefu jest wyraźnie zapisane, że lek należy zawiesić lub rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań. Jest tam też informacja, że ampułki z wodą do wstrzykiwań jako rozpuszczalnikiem mogą być w opakowaniu, ale nie muszą.[1] Brak recepty na wodę nie jest więc zaskoczeniem, a jednocześnie wiadomo, że woda jest niezbędna do zastosowania leku.

Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta. Wystąpienie takiego zagrożenia jest potwierdzone przez wystawienie recepty na antybiotyk. Ponadto recepta farmaceutyczna może być wystawiana tylko na leki i tylko o kategorii dostępności Rp, z wyłączeniem leków zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe. Zapisano to w ustawie PF w poniższym fragmencie:

Art. 96. 4. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia  zdrowia pacjenta, do których stosuje się następujące zasady:

1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku:

a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku recepty farmaceutycznej,

c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;

2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 lit. b, oraz przyczynę wydania – w przypadku recepty farmaceutycznej;

4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;[2]

Woda do wstrzykiwań, jest zarejestrowana w kategorii dostępności Rp lub Lz. Można to sprawdzić w Rejestrze produktów leczniczych. Wszystkie małe opakowania mają kategorię dostępności Rp. Nie ma zatem przeszkód do wystawienia recepty farmaceutycznej w tym przypadku.

Piśmiennictwo

  1. GlaxoSmithKline (Ireland) Limited. (2021). ChPL  Zinacef. Rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl Pełny tekst
  2. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977 tekst ujednolicony

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

Inne o zagadnieniu:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się