fbpx

Czy na receptach robionych musi być sumaryczna ilość efedryny? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 07/02/2024
Farmaceuta wykonujący lek recepturowy.
Kiedy przepisy wymagają podania sumarycznej ilości substancji?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pytanie czytelnika

Czasem lekarze piszą łączną dawkę czasem nie, w takim przypadku nie wiem czy recepta jest poprawna i można ją zrealizować. Bardzo proszę o pomoc i przedstawienie podstawy prawnej z jakiej wynika konieczność lub brak zapisu dawki łącznej.
Bardzo dziękuje i pozdrawiam

Nasza odpowiedź

Na receptach na leki recepturowe zawierające w składzie efedrynę nie jest wymagane podanie dodatkowe sumarycznej ilości efedryny. Surowiec ten jest prekursorem , a wymóg dodatkowego podania sumarycznej ilości dotyczy jedynie środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

W rozporządzeniu w sprawie prekursorów, w załączniku nr 1 określono, że m.in. efedryna jako surowiec farmaceutyczny została sklasyfikowana jako prekursor narkotykowy kategorii 1. Kategorie prekursorów są określone w Rozporządzeniu parlamentu europejskiego i Rady. Są dwa rozporządzenia, pierwsze w sprawie prekursorów narkotykowych[1] i drugie, określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.[2]

Więcej o klasyfikacji prekursorów pisałem w tekście: Jak utylizować leki gotowe z efedryną? – Pytanie do redakcji – Portal opieka.farm

Przepis wymagąjcy podania na recepcie ilości sumarycznej jest w rozporządzeniu MZ w sprawie środków i substancji… Dotyczy on jedynie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe. Treść tego przepisu jest następująca:

§ 6. 1. Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ‒ Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty w postaci papierowej ilość tę podaje się słownie.[3]

 

 

Piśmiennictwo

  1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych. Tekst skonsolidowany
  2. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi. Tekst skonsolidowany
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.09.2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii I i preparatów zawierających te środki lub substancje. Dz.U.2021.166 pełny tekst
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się