fbpx

Czy nawet dla jednego opakowania pasków diagnostycznych lub maści musi być podana częstotliwość stosowania? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 23/12/2022
Z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. wynika, iż nawet dla jednego opakowania leku do stosowania na skórę lub pasków do glukometru konieczne jest podanie częstotliwości stosowania.
Z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. wynika, iż nawet dla jednego opakowania leku do stosowania na skórę lub pasków do glukometru konieczne jest podanie częstotliwości stosowania.

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pytanie czytelnika

Czy nawet dla jednego opakowania pasków diagnostycznych lub maści musi być podana częstotliwość stosowania?

Nasza odpowiedź

Tak, z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. wynika, iż nawet dla jednego opakowania leku do stosowania na skórę lub pasków do glukometru konieczne jest podanie częstotliwości stosowania. Przepisy wspomnianego rozporządzenia zostały opracowane w artykule Nowe przepisy o zapisie dawkowania leków – Kompendium. Podobne pytanie padło również w sekcji “Komentarze”.

Zapis dotyczący właściwego postępowania w przypadku, gdy sposób dawkowania nie został naniesiony na recepcie lub jest nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami brzmi następująco:

§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilości leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji,

b) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– z wyłączeniem:

– przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

– produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,

– wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;[1]

Intencja ustawodawcy uniemożliwiająca wydanie nawet jednego opakowania leku do stosowania na skórę lub pasków do glukometru bez podania częstotliwości stosowania wydaje mi się wątpliwa. Niemniej jednak fragment “realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania” można zrozumieć tylko w jeden sposób. Zwłaszcza że wyłącza on ww. leki i wyroby z listy przypadków, w których możemy wydać ich dwa najmniejsze opakowania.

Z wiadomych przyczyn zrealizowanie takich recept z refundacją jest bardzo ryzykowne. Dla dobra pacjenta warto jednak rozważyć wystawienie recepty farmaceutycznej lub, w przypadku recept nierefundowanych, wydanie dwóch najmniejszych opakowań dostępnych w wykazie lub w obrocie z odpowiednim dopiskiem w adnotacjach.

Zobacz też: Recepta farmaceutyczna, pro auctore i pro familiae – Kompendium

Piśmiennictwo

  1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie sprawie recept. Dz.U.2021.1114 pełny tekst

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się