fbpx

Czy recepta pielęgniarska może mieć datę realizacji od? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 03/01/2023
Jakie są ograniczenia dla recept wystawianych przez pielęgniarki i położne?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pytanie czytelnika

Dzień dobry,
Czy pielęgniarki mogą wypisywać e-receptę z datą realizacji od ( recepta pielęgniarska na zlecenie lekarza)? Trafiły do nas recepty z datą wystawienia recepty 29.09.22, data realizacji od 24.10.22. data realizacji do 24.10.23. Czy należy odmówić realizacji takiej recepty?

Nasza odpowiedź

Tak, recepta wystawiona przez pielęgniarkę lub położną może mieć datę realizacji “od dnia”, niezależnie od tego czy jest papierowa czy elektroniczna. Przepisy dotyczące odroczonej daty realizacji recepty nie są precyzyjne. Możliwość wystawiania recept z datą realizacji od jest zapisana w ustawie PF tylko jako możliwość określenia na recepcie daty realizacji recepty “od dnia”. Odroczona realizacja recepty nie dotyczy jedynie sytuacji wystawienia kilku recept na następujące po sobie okresy stosowania, bo takiego ograniczenia nie zapisano.

Pielęgniarka i położna może wystawić na dany produkt jedną receptę elektroniczną, na ilość produktu nie większą niż niezbędna pacjentowi do 180-dniowego stosowania. Nie ma jednak zakazu odroczenia początku ważności recepty. Ograniczenie dotyczy tylko liczby recept na dany produkt. W przypadku recept papierowych, wprost zezwolono na wystawienie nie więcej niż 4 recept papierowych na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni, co nie jest możliwe bez odroczenia realizacji recepty. Przepisy źródłowe zamieszczam poniżej:

Art. 96a. 1. Recepta zawiera następujące informacje:

5) dane dotyczące daty realizacji recepty:

a) datę wystawienia recepty,

b) datę realizacji recepty „od dnia”, a jeżeli nie dotyczy znak „X”;

2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, przy czym na jednej recepcie w postaci papierowej ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania;

2) (uchylony)

3) podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określającymi produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, z zastrzeżeniem że w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę można przepisać
dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie tych przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16 takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.

3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept w postaci papierowej na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; nie dotyczy to produktu leczniczego sprowadzanego w trybie art. 4.

4. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania  wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;

2) ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

4a. W przypadku recepty w postaci elektronicznej pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. Przepisu ust. 5 nie stosuje się.

5. Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni.[1]

 

 

Piśmiennictwo

  1. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977 tekst ujednolicony

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się