fbpx

Czy technik farmaceutyczny w czasie praktyki może pracować “na godziny” w innej aptece? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 31/03/2022
Aktualizacja: 05/11/2022
Uprawnienia technika w czasie dwuletniej praktyki.
Uprawnienia technika w czasie dwuletniej praktyki.
Czy technik w czasie dwuletniej praktyki może samodzielnie realizować recepty i zatrudnić się "na godziny" w innej aptece?

Pytanie czytelnika

Czy technik farmacji który jest na stażu w aptece czyli technik stażysta może pracować w innej aptece na godziny i czy trzeba wpisać do książki ewidencji personelu w której pracuje na godziny, czy może samodzielnie realizować recepty czy tylko sprzedaż odręczna?

Nasza odpowiedź

Kwestie związane z dwuletnią praktyką technika farmaceutycznego (gdyż de facto jest to praktyka, nie staż) reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. W mojej opinii technik w czasie praktyki nie może zostać zatrudniony w innej aptece “na godziny”. Nie może też samodzielnie realizować recept. Może natomiast zostać zatrudniony jako pomoc apteczna, ale wtedy nie ma możliwości wykonywać czynności w obrębie uprawnień nadanych we wcześniej wspomnianym rozporządzeniu.

Czy technik praktykant może pracować w innej aptece na godziny?

Praca “na godziny” związana jest zazwyczaj z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenie. Rozporządzenie przewiduje natomiast jedynie możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o czym świadczy poniższy paragraf.

§ 3. 1. Technik farmaceutyczny, zwany dalej „praktykantem”, odbywa praktykę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki. Umowa jest zawierana z pracodawcą, u którego odbywana jest praktyka.[1]

Rozporządzenie dopuszcza natomiast odbywanie praktyki w różnych aptekach. Odnosi się natomiast do sytuacji, w której apteka nie świadczy pełnego zakresu usług farmaceutycznych wymaganych do odbycia części praktycznej praktyki. Mówi o tym § 4.

§ 4. 1. Praktykę odbywa się w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy.

2. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki w innej aptece, pod warunkiem umożliwienia praktykantowi odbycia części zajęć praktycznych w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie określonym w art. 86 ust. 2 ustawy.[1]

Czy praktykant może samodzielnie realizować recepty?

Do kwestii wydawania leków (a zatem też realizacji recept) odnosi się § 6 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

§ 6. Praktykant może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy (…).[1]

W mojej opinii z tego paragrafu wynika, że technik w czasie praktyki nie jest jeszcze uprawniony do samodzielnej realizacji recept. Może na przykład przygotować leki do wydania, jednak powinno się to odbyć pod kontrolą kierownika lub opiekuna.

Czy praktykant powinien być wpisany do ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych?

Praktykant powinien być wpisany do ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – rozporządzenie MZ w sprawie wzoru prowadzenia tej ewidencji nie różnicuje stanowiska technika w czasie praktyki i po jej odbyciu. We wzorze widnieje również odpowiednia rubryka z miejscem na wpisanie zaświadczenia o odbyciu praktyki z przypisem tłumaczącym, że “w odniesieniu do techników farmaceutycznych, którzy nie posiadają stosownego zaświadczenia, wpisać liczbę lat pracy w aptece na podstawie świadectwa pracy”. Rozporządzenie nie określa także różnicy w podejściu do zatrudnienia na podstawie różnych umów ani do długości czasu pracy w danej aptece.[2]

Odnośnie różnic w kompetencjach technika farmaceutycznego i farmaceuty powstało odpowiednie kompendium: Różnice w kompetencjach technika i farmaceuty – Kompendium

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1082. pełny tekst
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1566. pełny tekst

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.