fbpx

Serwis:

Czy warto rekomendować preparaty na regenerację chrząstki stawowej – Wyjaśniamy!

Autor:
mgr farm.
Dodano: 19/02/2024
Aktualizacja: 19/02/2024
Partner: Materiał przygotowany we współpracy z firmą Angelini. PIA/KO/ART2/11/23
Preparaty na regenerację chrząstki stawowej mogą w istotny sposób poprawić komfort pacjenta, szczególnie jeśli zostanie zastosowany lek o udowodnionym działaniu klinicznym, który może zredukować uczucie bólu i tym samym ograniczyć stosowanie NLPZ nawet o 50%.

W łagodzeniu bólu stawów, oprócz leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, stosowane są również preparaty na regenerację chrząstki stawowej. Czy wszystkie równie skuteczne i warto je rekomendować?  

Krótka odpowiedź 

Tak, warto rekomendować preparaty na regenerację chrząstki stawowej. Spośród nich zdecydowana większość to suplementy diety, a jedyny preparat na polskim rynku zarejestrowany jako lek OTC wyróżnia się następującym udowodnionym klinicznie działaniem:  

 • działa na przyczynę bólu stawów – chondroprotekcyjnie oraz chondrostymulująco, 
 • działa długofalowo, 
 • poprawia mobilność stawów, 
 • redukuje odczuwanie bólu, 
 • zmniejsza zapotrzebowanie na NLPZ.  

Wyjaśnienie 

Potrzeba „regeneracji chrząstki stawowej” dotyczy pacjentów, którzy cierpią z powodu bólu stawów wywołanego chorobą zwyrodnieniową stawów.

Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) może dotyczyć nawet 80% pacjentów po 65. r.ż., a nieleczona prowadzi do niepełnosprawności. ChZS rozwija się w wyniku zaburzenia równowagi między procesami degradacji i syntezy chrząstki stawowej – stopniowo zmniejsza się ilość chrząstki stawowej, a z czasem uszkodzeniu ulegają również inne struktury stawowe, co w efekcie prowadzi do bólu i ograniczenia ruchomości stawów. Najczęściej choroba obejmuje duże stawy, w tym biodrowy i kolanowy, ale może dotyczyć także mniejszych, takich jak staw skokowy, stawy dłoniowe czy skroniowo-żuchwowe.[1]

Leczenie ChZS opiera się przede wszystkim na terapii przeciwbólowej (w tym NLPZ), jednak dobre efekty może przynieść również stosowanie preparatów o działaniu przyczynowym.

W leczeniu ChZS wyodrębniono osobną grupę substancji, tzw. SYSADOA (ang. Symptomatic Slow Acting Drugs For Astheoarthritis), czyli wolno działające leki objawowe stosowane w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Dosłowne tłumaczenie może nieco wprowadzić w błąd, dlatego warto podkreślić, że SYSADOA to substancje, które łagodzą objawy ChZS, jednak mogą również działać na przyczynę lub procesy leżące u podstaw choroby zwyrodnieniowej stawów. Do SYSADOA należą m.in.:

 • niezmydlające się frakcje oleju awokado i oleju sojowego (ASU, ang. Avocado–Soybean Unsaponifiables),
 • glukozamina,
 • chondroityna.
EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM):
Autorzy przeglądu systematycznego i metaanalizy badań z randomizacją z 2019 roku ocenili ASU jako skuteczne w łagodzeniu dolegliwości związanych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych (ChZSK). ASU nie jest z kolei skuteczne w łagodzeniu objawów związanych z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Wykazano również, że działania niepożądane związane z 6-miesięcznym stosowaniem ASU były porównywalne do placebo, co świadczy o wysokim profilu bezpieczeństwa przeprowadzanej terapii.[2]

Lek Piascledine zawierający ASU ma przewagę nad innymi preparatami należącymi do SYSADOA ze względu następujące cechy:

 • jedyny preparat regenerujący chrząstkę stawową dostępny jako lek OTC – inne preparaty na regenerację chrząstki stawowej to suplementy diety lub leki na receptę,
 • wygodne dawkowanie – lek Piascledine wystarczy stosować raz na dobę jedną kapsułkę, natomiast suplementy diety z glukozaminą i chondroityną zazwyczaj powinno się stosować 2-3 razy dziennie,
 • wysoki profil bezpieczeństwa – ASU charakteryzuje się niższym ryzykiem działania alergizującego w porównaniu z glukozaminą.

Lek Piascledine wskazany jest do stosowania u dorosłych w powolnym leczeniu (łagodzeniu) objawów ChZSK.[3]

Stosowanie preparatów regenerujących chrząstkę stawową może w sposób istotny uzupełnić terapię przeciwbólową. Z uwagi na związane z NLPZ działania niepożądane i ryzyko interakcji, zgodnie z kryteriami Beers’a, należy unikać ich długotrwałego stosowania szczególnie u osób w wieku powyżej 65. r.ż.[4]

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM):
W przeprowadzonych do tej pory badaniach wykazano istotne klinicznie efekty terapeutyczne stosowania ASU u osób cierpiących na dolegliwości bólowe związane z ChZSK. Autorzy podwójnie zaślepionego prospektywnego badania kontrolowanego placebo wykazali, że po 3 miesiącach stosowania ASU zapotrzebowanie na NLPZ i leki przeciwbólowe zmniejszyło się o ponad 50% u 71% pacjentów otrzymujących ASU w dawce 300 mg lub 600 mg w porównaniu z 36% pacjentów otrzymujących placebo. Warto zauważyć, że w badaniu wykazano porównywalną skuteczność ASU w dawce 300 mg i 600 mg na dobę, dlatego jedyna dostępna w obrocie dawka ASU to 300 mg.[5]

Rekomendując preparat na regenerację zwróć uwagę na sposób dawkowania – dawkowanie raz na dobę jest zdecydowanie wygodniejsze dla pacjenta i tym samym może warunkować wyższe efekty terapeutyczne ze względu na większe prawdopodobieństwo zachowania compliance.

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM):
W trwającym 6 miesięcy badaniu z randomizacją z 2010 roku porównano skuteczność ASU z siarczanem chondroityny. Punktem badawczym był wskaźnik WOMAC, obejmujący ocenę mobilności, bólu i sztywności stawów. Ogólna skuteczność została oceniona jako doskonała i dobra u ponad 80% pacjentów w obu grupach. Wykazano porównywalne efekty terapeutyczne i skuteczność na poziomie 50% w obu grupach, jednak na uwagę zasługuje fakt, że ASU stosowane było raz, a siarczan chondroityny 3 razy dziennie.[6]

Podsumowując, stosowanie preparatów na regenerację chrząstki stawowej jest zasadne i może znacząco wpłynąć na stan pacjenta. Rekomendując odpowiedni preparat warto zwrócić uwagę m.in. na jego rejestrację, udokumentowaną w badaniach klinicznych skuteczność oraz sposób dawkowania, który wpływa na zachowanie compliance i tym samym efekty terapii.

Piśmiennictwo:

 1. Yao, Q., Wu, X., Tao, C., Gong, W., Chen, M., Qu, M., Zhong, Y., He, T., Chen, S., Xiao, G. (2023). Osteoarthritis: pathogenic signaling pathways and therapeutic targets. Signal transduction and targeted therapy, 8(1), 56. https://doi.org/10.1038/s41392-023-01330-w
 2. Simental-Mendía, M., Sánchez-García, A., Acosta-Olivo, C. A., Vilchez-Cavazos, F., Osuna-Garate, J., Peña-Martínez, V. M., & Simental-Mendía, L. E. (2019). Efficacy and safety of avocado-soybean unsaponifiables for the treatment of hip and knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. International journal of rheumatic diseases, 22(9), 1607–1615. https://doi.org/10.1111/1756-185X.13658
 3. Laboratoires Expanscience. (2022). ChPL Piascledine
 4. By the 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel (2023). American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 71(7), 2052–2081. https://doi.org/10.1111/jgs.18372
 5. Appelboom, T., Schuermans, J., Verbruggen, G., Henrotin, Y., & Reginster, J. Y. (2001). Symptoms modifying effect of avocado/soybean unsaponifiables (ASU) in knee osteoarthritis. A double blind, prospective, placebo-controlled study. Scandinavian journal of rheumatology, 30(4), 242–247. https://doi.org/10.1080/030097401316909602
 6. Pavelka, K., Coste, P., Géher, P., & Krejci, G. (2010). Efficacy and safety of piascledine 300 versus chondroitin sulfate in a 6 months treatment plus 2 months observation in patients with osteoarthritis of the knee. Clinical rheumatology, 29(6), 659–670. https://doi.org/10.1007/s10067-010-1384-8

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Piascledine, 100 mg + 200 mg, kapsułki twarde. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda kapsułka zawiera 300 mg niezmydlających się frakcji oleju awokado i oleju sojowego, w tym: oleju awokado frakcji niezmydlającej się – 100 mg, oleju sojowego frakcji niezmydlającej się – 200 mg. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Kapsułki twarde z pomarańczowym wieczkiem i nieprzezroczystym szarym denkiem z nadrukiem „P 300”. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy Piascledine jest wskazany do stosowania u dorosłych w powolnym leczeniu (łagodzeniu) objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Dorośli: Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg (jedna kapsułka). Leczenie trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Dzieci i młodzież: Wobec braku danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Piascledine w tej populacji.
Zaburzenia czynności wątroby: Brak jest dostępnych danych u pacjentów, u których wcześniej występowały ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Jeżeli po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym nasilą się zaburzenia czynności wątroby lub dróg żółciowych leczenie należy przerwać. Pozostałe grupy pacjentów: pacjenci w podeszłym wieku Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. W badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu leczniczego Piascledine średnia wieku pacjentów wynosiła powyżej 60 lat, ze znaczącym udziałem grupy pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Sposób podawania: Doustnie. Kapsułki należy połykać w całości, bez rozgryzania i żucia, popijając szklanką wody. Produkt leczniczy przyjmuje się w trakcie posiłku. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Dzieci i młodzież Nie należy stosować produktu leczniczego Piascledine u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej. W okresie po wprowadzeniu na rynek zgłaszano działania niepożądane takie jak cytoliza wątroby, cholestaza, żółtaczka i wzrost poziomu transaminaz, występujące z niezbyt dużą częstością. Należy więc zachować szczególną ostrożność u pacjentów z występującymi w przeszłości lub obecnie zaburzeniami czynności wątroby lub dróg żółciowych bądź ze schorzeniami mogącymi powodować wzrost ryzyka kamicy żółciowej lub uszkodzenia wątroby. W razie wystąpienia biologicznych lub klinicznych objawów uszkodzenia wątroby lub dróg żółciowych należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Piascledine. W fazie rozwoju klinicznego produktu zgłaszano niezbyt częste reakcje nadwrażliwości oraz wysypkę skórną, pokrzywkę i zapalenie skóry. Pacjentom należy udzielić porad w zakresie objawów przedmiotowych i/lub podmiotowych reakcji alergicznej i powinni oni przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem przy pierwszym wystąpieniu reakcji skórnej lub objawów nadwrażliwości. W związku ze stosowaniem produktu leczniczego Piascledine zgłoszono kilka przypadków trombocytopenii, w tym jeden w fazie rozwoju klinicznego. Produkt Piascledine należy odstawić w przypadku objawów wskazujących na zaburzenia krzepliwości (np. wybroczyny, plamica). Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Należy zachować ostrożność, stosując produkt leczniczy Piascledine u pacjentów przyjmujących jednocześnie antykoagulanty. Wpływ na płodność, ciążę i laktację: Ciąża Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Piascledine u kobiet w ciąży. Należy unikać stosowania produktu leczniczego Piascledine w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, niestosujących antykoncepcji. Karmienie piersią Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Piascledine u kobiet karmiących piersią i nie wiadomo, czy jest on wydzielany do mleka ludzkiego. Z tego powodu produktu leczniczego Piascledine nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Płodność U zwierząt otrzymujących wysokie dawki produktu leczniczego Piascledine stwierdzono oznaki toksycznego wpływu na rozrodczość . Brak jest danych klinicznych umożliwiających ocenę wpływu produktu leczniczego Piascledine na płodność u ludzi. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Piascledine u kobiet zdolnych do posiadania potomstwa niestosujących antykoncepcji. Działania niepożądane Profil bezpieczeństwa – podsumowanie Najczęściej zgłaszane działania niepożądane podczas terapii produktem leczniczym Piascledine są związane z zaburzeniami układu pokarmowego występującymi u około 3% pacjentów. Biegunka, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia brzucha i nudności mogą wystąpić u 0,4% do 1,1% pacjentów. Te działania niepożądane miały nasilenie łagodne lub umiarkowane i nie były ciężkie. Działania niepożądane przedstawiono według układu ciała i częstości [bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000)]. Zaburzenia żołądka i jelit: często – biegunka, niezbyt często – niestrawność; zaburzenia smaku, nudności; ból brzucha; zmiana koloru stolca, rzadko – zapalenie jelit; wymioty; odbijanie; suchość w ustach. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: niezbyt często – chromaturia, rzadko – kamica nerkowa. Zaburzenia układu immunologicznego: niezbyt często – nadwrażliwość. Zaburzenia układu nerwowego: niezbyt
często – ból głowy. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niezbyt często – stany asteniczne. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadko – trombocytopenia. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wykwity skórne na podłożu toksycznym; egzema. Badania diagnostyczne: rzadko – wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Laboratoires Expanscience, 1 place des Saisons, 92048 Paris La Défense Cedex, Francja. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 8118. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA
POZWOLENIA: Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:18.12.1998. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21.08.2014. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: 11.07.2022

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.