fbpx

Serwis:

Czym jest i jak właściwie działa laktoferyna? – Wyjaśniamy

Autor:
mgr farm.
Dodano: 31/12/2022
Aktualizacja: 31/12/2022
Partner: Artykuł ukazał się dzięki grantowi edukacyjnemu od firmy NutroPharma.
Wizualizacja struktury laktoferyny.
Wizualizacja struktury laktoferyny.
Laktoferyna stanowi składnik suplementów diety, m.in. dedykowanych pacjentom w profilaktyce infekcji oraz ciężarnym, które mogą być zagrożone anemią.

Pytanie

Czym jest laktoferyna, jak działa i czy są jakieś dowody naukowe i badania kliniczne na temat jej skuteczności? Czy faktycznie wspomaga odporność i może być wykorzystywana w profilaktyce infekcji?

Krótka odpowiedź

Laktoferyna jest białkiem pełniącym różne funkcje regulujące liczne procesy fizjologiczne, w tym m.in.:

 • działa immunomodulująco – m.in. poprzez wpływ na aktywację komórek układu odpornościowego i zmniejszanie stężenia cytokin prozapalnych, a badanie kliniczne z udziałem pacjentów po operacji tarczycy wykazało, że już przyjmowanie już 20 mg laktoferyny na dobę nasila odpowiedź immunologiczną,[1]
 • wspomaga leczenie anemii u ciężarnych – ze względu na wiązanie jonów żelaza, zwiększanie jego absorpcji jelitowej i ułatwianie transportu do komórek, co potwierdza metaanaliza z 2017 roku wskazująca na korzyści wynikające ze stosowania laktoferyny u kobiet ciężarnych,[2]
 • działa przeciwdrobnoustrojowo – poprzez:
  • zdolność do chelatowania jonów żelaza, które są jednym z kluczowych czynników niezbędnych do rozwoju mikroorganizmów,[3]
  • hamowanie wnikania drobnoustrojów do komórek[4] oraz
  • osłabianie biofilmu bakteryjnego.[5]
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:
Z tego powodu stanowi składnik suplementów diety, m.in. dedykowanych pacjentom w profilaktyce infekcji oraz ciężarnym, które mogą być zagrożone anemią.

Badanie kliniczne z 2017 roku wskazuje również na korzyści z suplementacji laktoferyny w terapii AZS,[6] a inne badanie uwzględniające skuteczność zarówno in vitro, jak i in vivo, wykazało, że dodatek laktoferyny do standardowej terapii wspomaga eradykację Helicobacter pylori.[7]

Wyjaśnienie

Laktoferyna jest białkiem należącym do rodziny transferyn, które wiąże żelazo i odpowiada za regulację szeregu procesów fizjologicznych w tym:

 • aktywacji i proliferacji komórek układu odpornościowego,
 • hamowaniu rozwoju stanu zapalnego i infekcji,
 • utrzymaniu odpowiedniego poziomu żelaza.

Laktoferyna stanowi naturalny składnik siary (łac. colostrum), mleka, łez, śliny oraz wydzieliny błony śluzowej nosa i narządów płciowych. W organizmie za jej produkcję odpowiadają gruczoły zewnątrzwydzielnicze oraz neutrofile, a źródłem laktoferyny w preparatach dostępnych na rynku jest mleko krowie.

Laktoferyna w profilaktyce i leczeniu COVID-19

W związku z tym, że trwa pandemia COVID-19, pacjenci mogą być też zainteresowani preparatami mogącymi potencjalnie wspomagać odporność i chronić przed infekcją. Przyjrzyjmy się więc badaniom, które koncentrowały się na skuteczności laktoferyny w profilaktyce COVID-19.

Co wiemy do tej pory?

Liczne badania in vitro potwierdziły aktywność laktoferyny wobec adenowirusów, wirusa grypy typu A, HIV, rotawirusów, a także koronawirusa strukturalne podobnego do SARS-CoV-2. Skuteczność laktoferyny wynikała m.in. z hamowania replikacji wirusów, uniemożliwianiu ich przeniknięcia do komórek gospodarza i zapobieganiu wystąpienia efektu cytopatycznego (ang. cytopathic effect, CPE), czyli zmianom degeneracyjnym, jakie zachodzą w komórkach gospodarza pod wpływem namnażania wirusa.[4]

Badanie in vitro z 2011 roku wykazało, że laktoferyna wiąże się z polisacharydami na powierzchni komórek gospodarza, które stanowią jedno z miejsc adhezji koronawirusów, przez co uniemożliwia wniknięcie do wnętrza komórek. W badaniu wykorzystano pseudokoronawirusa, który był strukturalnie podobny do SARS-CoV-2, będącego czynnikiem wywołującym COVID-19.[8] Ponadto tegoroczne (2021) badanie in vitro wykazało, że laktoferyna ma zdolność do wiązania się białkami na powierzchni komórek, do których powinowactwo wykazuje również SARS-CoV-2. “Zajęcie miejsca”, a więc zablokowanie tych białek przez laktoferynę utrudnia adhezję wirusów do błon komórkowych, a tym samym ich przenikanie do wnętrza komórek i dalsze namnażanie.[9] Badania na zwierzętach wskazują również, że podawanie laktoferyny wpływa na ekspresję genów odpowiadających za regulację procesów fizjologicznych, w tym zmniejsza nadmierną aktywację układu immunologicznego na czynniki prozapalne, redukuje powstawanie wolnych rodników i zwiększa poziom przeciwzapalnych cytokin, w tym TGF β1, która jest substancją kluczową w regulacji odpowiedzi immunologicznej.[10]

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM):
Jeśli chodzi o badania kliniczne, niewielkie badanie z udziałem 75 pacjentów z pozytywnym wynikiem testu antygenowego dla COVID-19 wykazało, że stosowanie laktoferyny w połączeniu z cynkiem przez 10 dni wiązało się z poprawą stanu zdrowia u wszystkich uczestników już po 4-5 dniach.[11] Ponadto obecnie zarejestrowane są 4 badania kliniczne z zastosowaniem laktoferyny w przebiegu COVID-19, w tym dwa w celu oceny jej działania prewencyjnego (profilaktyka zachorowania), a pozostałe dwa jako adiuwanta w trakcie leczenia.

Działanie laktoferyny jako adiuwanta (wspomagacza) w infekcjach koronawirusami wynika jednak nie tylko z uniemożliwiania wirusom wniknięcia do komórek i ich dalszemu namnażaniu, lecz również zapobieganiu wystąpienia nasilonych reakcji zapalnych na skutek burzy cytokinowej, które są jedną z przyczyn ciężkiego przebiegu COVID-19. Ze względu na fakt, że laktoferyna moduluje aktywność układu immunologicznego i zmniejsza poziom IL-6 i TNFα, może przyczyniać się do łagodzenia przebiegu choroby. Obniżenie stężenia IL-6 przez laktoferynę wydaje się być szczególnie korzystne u pacjentów z COVID-19, ponieważ zgodnie z tegoroczną metaanalizą (2021) jej podwyższony poziom wiąże się z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby i zgonu.[12] Aktywność przeciwzapalna zarówno endo- jak i egzogennej laktoferyny wynika z jej zdolności do wyciszania nadmiernej aktywacji komórek układu immunologicznego, głównie poprzez hamowanie uwalniania prozapalnych cytokin, w tym IL-6 i IL-10.[10] Ponadto u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 obserwowano podwyższone stężenie ferrytyny, a laktoferyna poprzez chelatowanie jonów żelaza przyczynia się do obniżenia jej poziomu.[13]

Ale co ma wspólnego poziom żelaza z przebiegiem COVID-19?

Zarówno w przebiegu COVID-19, jak i innych infekcji wirusowych, żelazo stanowi składnik niezbędny do przemian energetycznych w komórkach, które ulegają nasileniu w trakcie infekcji ze względu na obecność patogenu i zwiększoną aktywność komórek układu immunologicznego. Zbyt wysoki poziom żelaza skutkuje jednak nasileniem procesów red-ox i wytworzeniem wolnych rodników, które uszkadzają poszczególne komórki i tkanki. Ponadto żelazo nasila namnażanie wirusów, a więc jego nadmiar promuje rozwój infekcji. Zaburzenia w równowadze poziomu żelaza są dodatkowo potęgowane przez aktywność prozapalnych cytokin, w tym IL-6, których ilość również wzrasta podczas infekcji. Nasilenie procesów zapalnych w przebiegu infekcji jest określane jako “burza cytokinowa”, która z jednej strony stanowi naturalną odpowiedź układu immunologicznego na obecność patogenów, jednak z drugiej wiąże się z ryzykiem powikłań, m.in. kardiologicznych i neurologicznych.[14] Z tego względu zdolność laktoferyny do chelatowania jonów żelaza wydaje się być obiecująca w kontekście zarówno profilaktyki, jak i wspomagania leczenia COVID-19.

W licznych artykułach w Internecie, a nawet reportażach w telewizji, można znaleźć informacje o ryzyku zakrzepicy u pacjentów przechodzących COVID-19. Zbyt wysokie stężenie jonów żelaza w organizmie jest jednym z czynników zwiększających ryzyko COVID-19, przyczyniając się do zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego i zwiększenia ryzyka nadmiernej krzepliwości krwi. Większe stężenie żelaza wiązało się również z ryzykiem cięższego przebiegu COVID-19, a u licznych pacjentów z potwierdzoną chorobą w przypadku stężenia ferrytyny powyżej 300 μg/l odnotowano 9-krotnie większe ryzyko zgonu.[13] Zdolność laktoferyny zarówno do chelatowania jonów żelaza, jak i regulacji funkcjonowania układu odpornościowego, wydaje się więc szczególnie interesująca w kontekście profilaktyki i wspomagania leczenia COVID-19.

Laktoferyna jako substancja chroniąca przed infekcjami

Największe stężenia laktoferyny u ludzi występują w siarze oraz mleku kobiecym, jednak jej ilość znacząco wzrasta również w przebiegu infekcji – standardowo stężenie laktoferyny u ludzi waha się w graniach 0,4–2,0 µg/mL i wzrasta nawet do 200 µg/mL w czasie choroby.

Czy w związku z tym można przypuszczać, że wykazuje ona działanie ochronne?

Laktoferyna stanowi składnik preparatów mających wspomagać zwalczanie infekcji. Jej pośrednia aktywność immunomodulująca wynika z wielokierunkowego działania, w tym m.in.:[15][16]

 • wiązania się z receptorami na powierzchni komórek układu odpornościowego oraz aktywacją receptorów toll-podobnych (ang. toll-like receptors, TLR), które stanowią jeden z kluczowych elementów mechanizmu odporności wrodzonej,
 • regulacji różnicowania, migracji i aktywności innych komórek układu immunologicznego, w tym limfocytów B, neutrofilów czy komórek dendrytycznych,
 • zmniejszenia stężenia cytokin prozapalnych, w tym IL-6 i TNFα.

Dzięki swojej przestrzennej budowie laktoferyna (patrz: obraz powyżej) posiada także zdolność do chelatowania jonów żelaza (niezbędnych do rozwoju licznych bakterii), co ogranicza ich dostępność w środowisku namnażania bakterii. W ten sposób laktoferyna wykazuje bezpośrednie działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Ponadto laktoferyna przyczynia się do osłabienia biofilmu bakteryjnego, tworzonego m.in. przez pałeczki ropy błękitnej, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie skuteczności antybiotykoterapii i przyspieszenie eradykacji bakterii.[5] Skuteczność laktoferyny w niszczeniu biofilmu bakteryjnego potwierdzają badania in vitro, w których laktoferyna poprzez wiązanie jonów żelaza zmniejszała ich dostępność dla bakterii namnażających się w miejscu infekcji, przez co pozbawiała je jednego z podstawowych czynników umożliwiających wzrost.[17]

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM):
Podwójnie zaślepione badanie kliniczne z 2013 roku wykazało, że przyjmowanie 600 mg laktoferyny w połączeniu z immunoglobulinami IgF przez 90 dni wiązało się ze zmniejszeniem częstości przeziębienia i jego objawów w porównaniu z placebo.[18]

Laktoferyna jako składnik mleka matki stanowi również cenny składnik dla noworodków, ponieważ przyczynia się do jego ochrony przed infekcjami, przyspiesza rozwój układu immunologicznego i mikrobioty jelitowej. Ponadto laktoferyna dostarczana wcześniakom wraz z mlekiem matki chroni je przed zagrażającymi życiu infekcjami, w tym sepsą.[19] Przegląd Cochrane z 2020 roku obejmujący 12 badań klinicznych z randomizacją wykazał, że podawanie laktoferyny (zarówno w połączeniu z probiotykami, jak i bez nich) wcześniakom zmniejsza ryzyko zakażenia krwi i skraca czas pobytu w szpitalu.[20]

Korzyści ze stosowania laktoferyny u ciężarnych

U kobiet w okresie ciąży wzrasta zapotrzebowanie nie tylko na składniki odżywcze, lecz również mikro- i makroelementy, w tym żelazo. Suplementacja żelaza w postaci soli może jednak wiązać się z ryzykiem wystąpienia uciążliwych działań niepożądanych, w tym przede wszystkim bólu brzucha, nudności i zaparcia, które należą do objawów szczególnie utrudniających funkcjonowanie kobietom ciężarnym, ze względu na fakt, że często występują one w związku z samą ciążą.

Laktoferyna może więc stanowić dla wielu pacjentek alternatywny sposób suplementacji.

EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM):
Badanie obserwacyjne z 2015 roku wykazało, że przyjmowanie preparatu złożonego zawierającego EDTA, laktoferynę, witaminę C i B₁₂ począwszy od I trymestru aż do porodu jest bezpieczne dla ciężarnych oraz przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu żelaza.[21]

Metaanaliza z 2017 roku obejmująca łącznie 600 kobiet wykazała również, że przyjmowanie laktoferyny w ilości 200–250 mg na dobę przez 4–8 tygodni jest równie skuteczne co 150–520 mg siarczanu żelaza pod kątem leczenia niedokrwistości wynikającej z niedoboru żelaza u kobiet ciężarnych w II lub III trymestrze. Ponadto według ocenianych badań stosowanie laktoferyny było bezpieczne i wiązało się z mniejszym ryzykiem zaburzeń żołądkowo-jelitowych niż w przypadku siarczanu żelaza.[2]

Stosowanie laktoferyny u kobiet ciężarnych może mieć również pozytywny wpływ na regulację funkcjonowania układu immunologicznego, utrzymanie odpowiedniego poziomu cytokin pro- i przeciwzapalnych, ochronę matki i płodu przed infekcjami oraz zmniejszenie ryzyka przedwczesnego porodu.

Pozostałe zastosowania laktoferyny

Mimo że laktoferyna jest wykorzystywana głównie jako składnik preparatów stosowanych w profilaktyce infekcji oraz zmniejszaniu skutków anemii, badania kliniczne dowodzą, że może być korzystna również w innych schorzeniach. Podwójnie zaślepione badanie kliniczne z 2017 roku z udziałem 45 pacjentów wykazało, że codzienne przyjmowanie laktoferyny w połączeniu z immunoglobulinami przez 56 dni przyczynia się do zmniejszenia skórnych objawów AZS i poprawy jakości życia.[6]

Badania in vitro wykazały również, że laktoferyna hamuje rozwój bakterii Helicobacter pylori i wzmacnia działanie antybiotyków stosowanych w jej eradykacji. Potwierdzają to również badania kliniczne, w których dodanie laktoferyny do terapii eradykacyjnej zwiększyło odsetek wyleczonych pacjentów.[7] W metaanalizie z 2009 roku obejmującej 5 badań klinicznych z randomizacją z udziałem łącznie 682 pacjentów wykazano, że laktoferyna poprawia skuteczność terapii o 4-17% nie zwiększając przy tym jednocześnie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.[22]

Prowadzone są również badania pod kątem potencjalnego zastosowania laktoferyny m.in. w schorzeniach neurodegeneracyjnych i hamowaniu rozwoju nowotworów.

Bezpieczeństwo stosowania laktoferyny

Laktoferyna jest określana przez FDA jako GRAS (ang. Generally Recognized As Safe), gdy jest stosowana w żywności. W badaniach klinicznych była dobrze tolerowana w ilościach nawet do 4,5 g dziennie.[13] Warto jednak zaznaczyć, że już dawka 20 mg dziennie laktoferyny wykazuje aktywność stymulującą układ odpornościowy.[23][1]

Co ciekawe, laktoferyna pozyskiwana z mleka krowiego dostępna w suplementach diety jest pod względem struktury bliska laktoferynie ludzkiej, a jej sekwencja aminokwasowa jest podobna aż w 78%.[3]

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:
Dla pacjentów przyjmujących wiele leków, ważną informację może stanowić fakt, że laktoferyna nie wchodzi w klinicznie istotne interakcje z lekami ani żywnością – oprócz zdolności do zwiększania absorpcji przyjmowanego żelaza, co jednak jest efektem korzystnym.

Piśmiennictwo:

 1. Zimecki, M., Właszczyk, A., Wojciechowski, R., Dawiskiba, J., Kruzel, M. (2001). Lactoferrin regulates the immune responses in post-surgical patients. Archivum immunologiae et therapiae experimentalis49(4), 325–333 abstakt
 2. Abu Hashim, H., Foda, O., Ghayaty, E. (2017). Lactoferrin or ferrous salts for iron deficiency anemia in pregnancy: A meta-analysis of randomized trials. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 219, 45–52. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2017.10.003
 3. Rascón-Cruz, Q., Espinoza-Sánchez, E.A., Siqueiros-Cendón, T.S., Nakamura-Bencomo, S.I., Arévalo-Gallegos, S., Iglesias-Figueroa, B.F. (2021). Lactoferrin: A Glycoprotein Involved in Immunomodulation, Anticancer, and Antimicrobial Processes. Molecules. 2021; 26(1):205. https://doi.org/10.3390/molecules26010205
 4. Chang, R., Ng, T. B., Sun, W. Z. (2020). Lactoferrin as potential preventative and adjunct treatment for COVID-19. International journal of antimicrobial agents56(3), 106118. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.106118
 5. Fernandes, K. E., Carter, D. A. (2017). The Antifungal Activity of Lactoferrin and Its Derived Peptides: Mechanisms of Action and Synergy with Drugs against Fungal Pathogens. Frontiers in microbiology, 8, 2. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00002
 6. Tong, P. L., West, N. P., Cox, A. J., Gebski, V. J., Watts, A. M., Dodds, A., de St Groth, B. F., Cripps, A. W., Shumack, S. (2017). Oral supplementation with bovine whey-derived Ig-rich fraction and lactoferrin improves SCORAD and DLQI in atopic dermatitis. Journal of dermatological science85(2), 143–146. https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2016.11.009
 7. Ciccaglione, A. F., Di Giulio, M., Di Lodovico, S., Di Campli, E., Cellini, L., Marzio, L. (2019). Bovine lactoferrin enhances the efficacy of levofloxacin-based triple therapy as first-line treatment of Helicobacter pylori infection: an in vitro and in vivo study. The Journal of antimicrobial chemotherapy74(4), 1069–1077. https://doi.org/10.1093/jac/dky510
 8. Lang, J., Yang, N., Deng, J., Liu, K., Yang, P., Zhang, G., Jiang, C. (2011). Inhibition of SARS pseudovirus cell entry by lactoferrin binding to heparan sulfate proteoglycans. PloS one6(8), e23710. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023710
 9. Hu, Y., Meng, X., Zhang, F., Xiang, Y., Wang, J. (2021). The in vitro antiviral activity of lactoferrin against common human coronaviruses and SARS-CoV-2 is mediated by targeting the heparan sulfate co-receptor. Emerging microbes & infections10(1), 317–330. https://doi.org/10.1080/22221751.2021.1888660
 10. Zimecki, M., Actor, J. K., Kruzel, M. L. (2021). The potential for Lactoferrin to reduce SARS-CoV-2 induced cytokine storm. International immunopharmacology95, 107571. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.107571
 11. Serrano, G., Kochergina, I., Albors, A., Diaz, E., Oroval, M., Hueso, G. (2020). Liposomal lactoferrin as potential prevention and cure for COVID-19. Int J Res Health Sci 2020;8:8–15. doi:10.5530/ijrhs.8.1.3
 12. Udomsinprasert, W., Jittikoon, J., Sangroongruangsri, S., Chaikledkaew, U. (2021). Circulating Levels of Interleukin-6 and Interleukin-10, But Not Tumor Necrosis Factor-Alpha, as Potential Biomarkers of Severity and Mortality for COVID-19: Systematic Review with Meta-analysis. Journal of clinical immunology41(1), 11–22. https://doi.org/10.1007/s10875-020-00899-z
 13. Habib, H. M., Ibrahim, S., Zaim, A., Ibrahim, W. H. (2021). The role of iron in the pathogenesis of COVID-19 and possible treatment with lactoferrin and other iron chelators. Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie136, 111228. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111228
 14. Campione, E., Cosio, T., Rosa, L., Lanna, C., Di Girolamo, S., Gaziano, R., Valenti, P., Bianchi, L. (2020). Lactoferrin as Protective Natural Barrier of Respiratory and Intestinal Mucosa against Coronavirus Infection and Inflammation. International journal of molecular sciences21(14), 4903. https://doi.org/10.3390/ijms21144903
 15. Zimecki, M., Właszczyk, A., Zagulski, T., Kübler, A. (1998). Lactoferrin lowers serum interleukin 6 and tumor necrosis factor alpha levels in mice subjected to surgery. Archivum immunologiae et therapiae experimentalis, 46(2), 97–104. abstrakt
 16. Drago-Serrano, M. E., Campos-Rodríguez, R., Carrero, J. C., de la Garza, M. (2017). Lactoferrin: Balancing Ups and Downs of Inflammation Due to Microbial Infections. International journal of molecular sciences, 18(3), 501. https://doi.org/10.3390/ijms18030501
 17. Ammons, M. C., Copié, V. (2013). Mini-review: Lactoferrin: a bioinspired, anti-biofilm therapeutic. Biofouling29(4), 443–455. https://doi.org/10.1080/08927014.2013.773317
 18. Vitetta, L., Coulson, S., Beck, S. L., Gramotnev, H., Du, S., Lewis, S. (2013). The clinical efficacy of a bovine lactoferrin/whey protein Ig-rich fraction (Lf/IgF) for the common cold: a double blind randomized study. Complementary therapies in medicine, 21(3), 164–171. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2012.12.006
 19. Ochoa, T. J., Sizonenko, S. V. (2017). Lactoferrin and prematurity: a promising milk protein?. Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire95(1), 22–30. https://doi.org/10.1139/bcb-2016-0066
 20. Pammi, M., Suresh, G. (2020). Enteral lactoferrin supplementation for prevention of sepsis and necrotizing enterocolitis in preterm infants. The Cochrane database of systematic reviews3(3), CD007137. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007137.pub6
 21. Cignini, P., Mangiafico, L., Padula, F., D’Emidio, L., Dugo, N., Aloisi, A., Giorlandino, C., Vitale, S. G. (2015). Supplementation with a dietary multicomponent (Lafergin(®)) based on Ferric Sodium EDTA (Ferrazone(®)): results of an observational study. Journal of prenatal medicine9(1-2), 1–7. https://doi.org/10.11138/jpm/2015.9.1.001
 22. Sachdeva, A., Nagpal, J. (2009). Meta-analysis: efficacy of bovine lactoferrin in Helicobacter pylori eradication. Alimentary pharmacology & therapeutics29(7), 720–730. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2009.03934.x
 23. Artym, J., Zimecki, M. (2018). Laktoferyna w profilaktyce i leczeniu zakażeń. Zakażenia XXI wieku. 2018;1(1):27–34.
Czy przedstawiony materiał był dla Ciebie interesujący?
TAKNIE

Podziel się:

Czytaj też:

Przewiń do góry

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.