fbpx

Dekstrometorfan a karmienie piersią – Wyjaśniamy!

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 21/03/2022
Dekstrometorfan a karmienie piersią.
Czy dekstrometorfan (TussiDrill, Vicks MedDex) można bezpiecznie stosować podczas karmienia piersią? Wyjaśniamy, z jakim ryzykiem wiąże się zażywanie dekstrometorfanu w czasie laktacji i czy możemy go bezpiecznie polecać.

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pacjentka karmiąca piersią, zmagająca się z suchym kaszlem, może zgłosić się do apteki z prośbą o polecenie jej skutecznego preparatu, który jednocześnie będzie bezpieczny dla jej dziecka. W ulotkach różnych leków i wyrobów medycznych znalazła informacje, że nie są one zalecane podczas laktacji. Najlepszym źródłem wiedzy o bezpieczeństwie stosowania leków podczas karmienia piersią są dostępne  badania i klasyfikacje, dlatego na ich podstawie odpowiadamy na pytanie, czy dekstrometorfan może być bezpiecznie stosowany przez kobiety w okresie laktacji.

Krótka odpowiedź

Stosowanie dekstrometorfanu podczas karmienia piersią według dostępnych klasyfikacji jest dozwolone i nie wiąże się z ryzykiem dla dziecka. Mimo to w ChPL-ach możemy znaleźć informację, że ze względu na ograniczone dane, nie zaleca się stosowania dekstrometorfanu podczas karmienia piersią.

Wyjaśnienie

Dekstrometorfan w dawkach terapeutycznych (15-30 mg jednorazowo, maksymalnie 120 mg dobowo u osób dorosłych) jest pozbawiony działania uzależniającego, przeciwbólowego oraz uspokajającego. Natomiast nie dysponujemy badaniami na temat przenikania substancji do mleka matki. Wg dr Hale’a istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, aby dekstrometorfan przeniknął do mleka matki w ilości istotnej klinicznie.[1] Przy krótkotrwałym stosowaniu nie zaobserwowano działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią.[2] Dlatego też stosowanie dekstrometorfanu podczas laktacji wydaje się bezpieczne, a dostępne klasyfikacje określają substancję jako kompatybilną z karmieniem piersią.[3]

Klasyfikacja e-lactancia

Według klasyfikacji e-lactancia stosowanie dekstrometorfanu w trakcie karmienia piersią jest związane z bardzo małym ryzykiem. Zażywanie leków znajdujących się w tej kategorii w trakcie karmienia piersią jest uważane za bezpieczne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Według autorów klasyfikacji, dekstrometorfan charakteryzuje się niską toksycznością, a jego stosowanie rzadko związane jest z występowaniem działań niepożądanych przy stosowaniu dawek terapeutycznych, tj 15-30 mg jednorazowo, maksymalnie 120 mg dobowo, stąd uznanie go jako leku bezpiecznego, prawdopodobnie kompatybilnego podczas laktacji.[4]

Zobacz też: Dlaczego dekstrometorfan (Acodin, Robitussin) bywa nadużywany przez nastolatków?

Klasyfikacja dr Hale’a

Według klasyfikacji dr Hale’a dekstrometorfan należy do kategorii L3- prawdopodobnie zgodne z karmieniem piersią. Do klasy L3 należą leki, które nie mają kontrolowanych badań klinicznych u kobiet karmiących piersią, jednakże wystąpienie działań niepożądanych u niemowlęcia jest możliwe lub leki, u których kontrolowane badania kliniczne wykazały nieznaczne, niezagrażające życiu i zdrowiu dziecka działania niepożądane. Wg klasyfikacji dr Hale’a istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, aby przy zwykle stosowanych dawkach dekstrometorfan przeniknął do mleka matki w klinicznie istotnych ilościach. Dlatego też dopuszcza się stosowanie tej substancji przez kobiety karmiące.[1]

Zobacz też: Dekstrometorfan – Ścieżka rekomendacji

Klasyfikacja Briggs’a

Według klasyfikacji Briggs’a dekstrometorfan jest lekiem kompatybilnym z karmieniem piersią, prawdopodobnie bezpiecznym. Nie odnaleziono żadnych badań dotyczących przenikania dekstrometorfanu do mleka matki.[3]

Bezpieczeństwo wg ChPL

Ponadto wg wybranych ChPL:

  • Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, 20 mg/15 ml, syrop: „Nie prowadzono badań dotyczących przenikania dekstrometorfanu do mleka matki. Ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia depresji oddechowej u dziecka, dekstrometorfan może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka.”[5]
  • Tussi Drill, 5 mg/5 ml, syrop: „Nie wiadomo, czy dekstrometorfan lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Opisano kilka przypadków obniżenia napięcia mięśniowego i zatrzymania oddychania u niemowląt w następstwie przyjęcia przez ich karmiące matki preparatów przeciwkaszlowych o działaniu ośrodkowym w dawkach większych niż terapeutyczne. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i dzieci. Dekstrometorfan jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią.”[6]

Zobacz też:

Piśmiennictwo

  1. Hale, T.W. (2021). Hale’s Medications & Mother’s Milk 2021. Springer Publishing Company. Pobrano z: https://www.halesmed.com/
  2. Schaefer, Ch., Peters, P. w. J., Miller R. K. (2014). Drugs Durfing Pregnancy and Lactation. Treatment Options and Risk Assesment. Elsevier
  3. Briggs, G. G., Freeman, R. K., Towers, C. V., Forinash, A. B. (2017). Drugs in pregnancy and lactation: a reference guide to fetal and neonatal risk. Eleventh edition. Lippincott Willians & Wilkins
  4. e-lactancia.org. (2019). Dextrometorfano. Aktualizacja: 22.05.2019. Pobrano z: https://www.e-lactancia.org/breastfeeding/dextromethorphan/product/
  5. WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH. (2021). ChPL Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, 20mg/15 ml, syrop. Pobrano z: https://rejestrymedyczne.ezdrwoei.gov.pl/
  6. Pierre Fabre Médicament. (2013). ChPL Tussi Drill, 5 mg/5 ml, syrop. Pobrano z: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

mgr farm.
Katarzyna Pawłowska
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się