fbpx

Diabetyk realizujący receptę na lek przeciwcukrzycowy – Case study

Autor:
mgr farm.
Dodano: 25/11/2022
Aktualizacja: 06/12/2022
Partner: Materiał stworzony we współpracy z firmą Sanofi. MAT-PL-2201296-1.0-06/2022
Pacjent w aptece.
Pacjent w aptece.
Jaki preparat polecić diabetykowi proszącemu o dodatkowy suplement na cukrzycę?

Do apteki zgłasza się pacjent w celu zrealizowania recept na leki przeciwcukrzycowe, lek hipotensyjny i statynę. Mężczyzna od 5 lat jest diabetykiem, dodatkowo od roku leczy się z powodu dyslipidemii oraz podwyższonego ciśnienia krwi. Po zrealizowaniu recept pacjent prosi, by wybrać dla niego dodatkowo suplement z morwą. W dalszym wywiadzie stwierdzono, że u pacjenta cukrzyca jest dobrze kontrolowana obecnie stosowanymi lekami przeciwcukrzycowymi. Pacjent zgłasza również objawy takie jak problemy ze snem i uczucie ciągłego zmęczenia.

Metryczka pacjenta
Płeć i wiek Mężczyzna, 68 lat
Choroby przewlekłe -cukrzyca typu drugiego,

-dyslipidemia,

-nadciśnienie tętnicze

Inne dolegliwości  -problemy ze snem,

-uczucie ciągłego zmęczenia

Stosowane leki -metformina,

-akarboza,

-atorwastatyna,

-perindopril

Zobacz także: Magne B6 Forte – Ścieżka rekomendacji

Interwencja

Pacjentowi wyjaśniono, że w przypadku odpowiednio dobranego leczenia przeciwcukrzycowego nie ma potrzeby zażywania suplementów diety z morwą białą. Pacjenta uprzedzono również, że jeśli pomiary glikemii będą nieprawidłowe, konieczne będzie zmodyfikowanie obecnego schematu leczenia, a nie dodatkowa suplementacja.

Biorąc pod uwagę rozpoznane jednostki chorobowej oraz zgłaszane przez pacjenta niespecyficzne objawy, pacjentowi zaproponowano stosowanie preparatu z magnezem. Podaż magnezu w populacji ogólnej mężczyzn jest zazwyczaj zbyt niska. Na pytanie pacjenta, co magnez ma wspólnego z występującymi u niego chorobami, pacjenta poinformowano, że u osób z cukrzycą ryzyko hipomagnezemii jest podwyższone,[1] a leczenie jego niedoboru pozwala na lepszą kontrolę cukrzycy,[2] a także jest korzystne w przypadku współistniejącej dyslipidemii[3] oraz nadciśnienia tętniczego.[4]

Pacjentowi zaproponowano lek o dużej zawartości jonów magnezu w postaci dobrze przyswajalnej soli organicznej z dodatkiem witaminy B6, która poprawia jego wchłanianie. Po zakupie preparatu Magne B6 Forte pacjentowi zalecono dawkowanie w schemacie 2 x 2 tabl. 100mg, gdyż taka dawka magnezu jest zalecana u pacjentów z niedoborem magnezu i cukrzycą typu drugiego.[5]

Wyjaśniono, że zawarta w dobowej dawce leku laktoza (0,202 g) występuje w tak małej dawce, że może być stosowana u diabetyków, a nawet u osób z hipolaktazją.

Zobacz także: Niedobór magnezu a cukrzyca typu 2 i insulinooporność – algorytm włączenia preparatu magnezu

Komentarz

W przytoczonym przypadku pacjentowi  zaproponowano zażywanie leku z magnezem. Zwiększenie podaży magnezu u omawianego pacjenta może przynieść korzyści w odniesieniu do wszystkich rozpoznanych jednostek chorobowych, czyli cukrzycy, dyslipidemii i nadciśnienia tętniczego. Z uwagi na fakt, że niedobory magnezu są powszechne w populacji ogólnej, a u diabetyków ryzyko hipomagnezemii jest jeszcze wyższe, leczenie niedoboru w tej grupie pacjentów wydaje się być szczególnie zasadne.

Przegląd systematyczny z metaanalizą z 2019 roku wykazał, że suplementacja magnezem w populacji diabetyków przynosi korzyści w przypadku występowania u tych pacjentów dyslipidemii. Zaobserwowano u pacjentów wzrost stężenia w osoczu frakcji HDL a obniżenie stężenia frakcji LDL.[3]

Kolejny przegląd systematyczny z 2020 roku wykazał, że suplementacja magnezem w dawce >300 mg przez okres co najmniej 12 tygodni u pacjentów z cukrzycą typu drugiego powoduje obniżenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi.[4]

Zobacz także: Cukrzyk proszący o preparat magnezowy – Case study

Piśmiennictwo:

 1. von Ehrlich B, Barbagallo M, Classen HG i wsp. Significance of magnesium in insulin resistance, metabolic syndrome, and diabetes – recommendations of the Association of Magnesium Research e.V. Trace Elem Electrolytes 2017; 34: 124-129.
 2. Rodríguez-Morán M, Guerrero-Romero F. Oral magnesium supplementation improves insulin sensitivity and metabolic control in type 2 diabetic subjects: a randomized double-blind controlled trial. Diabetes Care. 2003 Apr;26(4):1147-52.
 3. Verma, H., & Garg, R. (2017). Effect of magnesium supplementation on type 2 diabetes associated cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 30(5), 621–633. doi:10.1111/jhn.12454
 4. Asbaghi, O., Hosseini, R., Boozari, B., Ghaedi, E., Kashkooli, S., & Moradi, S. (2020). The Effects of Magnesium Supplementation on Blood Pressure and Obesity Measure Among Type 2 Diabetes Patient: a Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Biological Trace Element Research, 199(2), 413–424. doi:10.1007/s12011-020-02157-0
 5. Jędrzejek M, Mastalerz-Migas A, Bieńkowski P, i in. Stosowanie preparatów magnezu w praktyce lekarza rodzinnego. Lekarz POZ. 2021;7(2).
Czy przedstawiony materiał był dla Ciebie interesujący?
TAKNIE

Magne B6 Forte, 100 mg jonów magnezu + 10 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki powlekane. Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) i 10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 50,57 mg.

Wskazania do stosowania: Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

 • nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;
 • objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
 • kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne BForte, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie:

Dorośli: od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.

Dzieci i młodzież w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): od 10 do 30 mg/kg m.c. na dobę (tzn. od 0,4 do1,2 mmol/kg m.c. na dobę) tzn. od 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Sposób podawania: Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Dotyczy tylko chlorowodorku pirydoksyny: Na skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas może wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych:

Laktoza Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Działania niepożądane: Działania niepożądane są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest określona jako bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 • Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość – częstość nieznana;
 • Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, ból brzucha – częstość nieznana;
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje skórne, w tym pokrzywka, świąd, wyprysk, rumień – częstość nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.

Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Informacji udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00.

Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 15649.

{ChPL 04/2022}

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Poradnik Pigularza już dostępny!

Przewiń do góry

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.