fbpx

Serwis:

Dlaczego NLPZ powodują krwawienia z przewodu pokarmowego? – Wyjaśniamy!

Autor:
dr n. farm.
Dodano: 27/03/2023
Aktualizacja: 27/03/2023
Tabletki w opakowaniu
Tabletki w opakowaniu
Ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest większe przy stosowaniu NLPZ silnie hamujących aktywność COX-1, mniejsze przy przyjmowaniu koksybów.

Zagadnienia:

Powikłania gastroenterologiczne mogą dotyczyć 60-70% pacjentów przyjmujących NLPZ, najbardziej niebezpieczne są perforacje wrzodów trawiennych i krwawienie z przewodu pokarmowego.[1] Dlaczego NLPZ powodują krwawienia z przewodu pokarmowego?

Krótka odpowiedź

Dlatego, że:

 • hamują aktywność enzymu cyklooksygenazy (COX), zwłaszcza izoformy COX-1 i tym samym ograniczają syntezę prostaglandyn o właściwościach gastroprotekcyjnych, co prowadzi do zmniejszenia produkcję śluzu i wodorowęglanów,
 • nasilają też cytotoksyczności bakterii Helicobacter pylori,
 • upośledzają przepływ krwi w śluzówce przewodu pokarmowego (tworzą się obszary ogniskowego niedokrwienia i uszkodzenia tkanek),
 • obniżają objętość soku żołądkowego oraz jego pH (ilość jonów wodorowych nie ulega zmianie).[2]
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:
Gastrotoksyczność NLPZ wynika więc z ich systemowego działania, a nie bezpośredniego na błonę śluzową przewodu pokarmowego, zatem stosowanie postaci dojelitowych nie ogranicza ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego w tak istotny sposób jak niegdyś sądzono.

WyjaśnienieProstaglandyny tworzą naturalną barierę w przewodzie pokarmowym, hamowanie syntezy prostaglandyn przez NLPZ prowadzi do rozwoju owrzodzeń i perforacji, a zaburzenia proliferacji komórek i angiogenezy utrudniają gojenie.[3] Szkodliwy wpływ leków dotyczy całego przewodu pokarmowego, nadżerki, owrzodzenia i krwawienia obecne w jelicie cienkim stwierdzano u pacjentów przyjmujących nawet małe, kardioprotekcyjne dawki kwasu acetylosalicylowego (75mg).[4] Metaanaliza, w skład której wchodziło 22 randomizowane badania kliniczne, wykazała dwukrotny wzrost ryzyka poważnego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u osób przyjmujących kwas acetylosalicylowy w stosunku do pacjentów przyjmujących placebo. Co ciekawe, ryzyko wzrastało zarówno w grupie przyjmującej dobowo małe dawki kwasu acetylosalicylowego (od 75 mg do 162 mg), jak również większe (od 162 mg do 325 mg).[5] Projekt badawczy SOS (Safety Of non-Steroidal anti-inflammatory drugs), finansowany przez Komisję Europejską, ocenił bezpieczeństwo gastroenterologiczne i kardiologiczne stosowanych NLPZ wśród 8,5 mln osób. Udowodniono, że najniższe ryzyko wystąpienia powikłań ze strony przewodu pokarmowego wiąże się z przyjmowaniem: aceklofenaku, celekoksybu lub ibuprofenu, średnie: diklofenaku, meloksykamu, ketoprofenu lub nimesulidu, najwyższe natomiast piroksykamu.[6]

Pacjentom z czynnikami ryzyka wystąpienia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego rekomenduje się stosowanie jednocześnie leków osłonowych z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP). Warto zaznaczyć, że wyższe pH żołądka może zmniejszyć wchłanianie NLPZ, zatem efekt terapeutyczny leku, a same IPP mogą nasilać gastrotoksyczne działania NLPZ na struktury jelita cienkiego (stwierdzono związek wystąpienia enteropatii polekowej przy jednoczesnym przyjmowaniu NLPZ i IPP).[7] Korzystne, w kwestii redukcji gastrotoksyczności NLPZ wydaje się być połączenie leku osłonowego IPP i selektywnego inhibitora COX-2 (np. celekoksybu).[8] W przeglądzie Cochrane udowodniono, że koksyby wykazują istotnie statystycznie mniejsze ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego w porównaniu do nieselektywnych NLPZ (brano pod uwagę ryzyko owrzodzeń, perforacji i krwawienia z przewodu pokarmowego). Niestety, ryzyko gastrotoksyczności istotnie wzrastało kiedy podawano je łącznie z kwasem acetylosalicylowym. [9] Pomimo mniejszej gastrotoksyczności leków z grupy koksybów, w literaturze można odnaleźć dowody wskazujące, że wybiórcze hamowanie enzymu COX-2 w fazie rezolucji stanu zapalnego może przedłużyć proces gojenia wrzodu, opóźnić bliznowacenie.[10] Ponadto, selektywność względem COX-2 nie niweluje wszystkich niekorzystnych działań jakie występują w trakcie leczenia NLPZ (wzrost ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, nefrotoksyczność).[11] Na rycinie poniżej przedstawiono endoskopowy obraz wrzodu żołądka.

Obraz endoskopowy głębokiego wrzodu żołądka.

Piśmiennictwo:

 1. Samborski, W., Sikorska, D., Niklas, A., Filipiak, JK., Kaczmarczyk, J., Dobrowolska, A., Tykarski, A. (2018). NLPZ a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru. Rheumatology Forum, 4(3):143-151.
 2. Woroń, J. (2019). The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs in patients with osteoarthritis and the risk of gastrointestinal side effects. Lekarz POZ, 5(5), 395-401.
 3. Bjarnason, I., Scarpignato, C., Holmgren, E., Olszewski, M., Rainsford, K. D., & Lanas, A. (2018). Mechanisms of Damage to the Gastrointestinal Tract From Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. Gastroenterology, 154(3), 500–514.
 4. de Abajo, F. J., & García Rodríguez, L. A. (2001). Risk of upper gastrointestinal bleeding and perforation associated with low-dose aspirin as plain and enteric-coated formulations. BMC clinical pharmacology, 1, 1.
 5. McQuaid, K. R., & Laine, L. (2006). Systematic review and meta-analysis of adverse events of low-dose aspirin and clopidogrel in randomized controlled trials. The American journal of medicine, 119(8), 624–638.
 6. Castellsague, J., Riera-Guardia, N., Calingaert, B., Varas-Lorenzo, C., Fourrier-Reglat, A., Nicotra, F., Sturkenboom, M., Perez-Gutthann, S., & Safety of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (SOS) Project (2012). Individual NSAIDs and upper gastrointestinal complications: a systematic review and meta-analysis of observational studies (the SOS project). Drug safety, 35(12), 1127–1146.
 7. Marlicz, M., Łoniewski, I. (2014). Enteropatia indukowana NLPZ i IPP — ważny i niedoceniany problem kliniczny. Gastroenterologia Kliniczna, 6(1).
 8. Chan, F. K., Wong, V. W., Suen, B. Y., Wu, J. C., Ching, J. Y., Hung, L. C., Hui, A. J., Leung, V. K., Lee, V. W., Lai, L. H., Wong, G. L., Chow, D. K., To, K. F., Leung, W. K., Chiu, P. W., Lee, Y. T., Lau, J. Y., Chan, H. L., Ng, E. K., & Sung, J. J. (2007). Combination of a cyclo-oxygenase-2 inhibitor and a proton-pump inhibitor for prevention of recurrent ulcer bleeding in patients at very high risk: a double-blind, randomised trial. Lancet (London, England), 369(9573), 1621–1626.
 9. Rostom, A., Muir, K., Dubé, C., Jolicoeur, E., Boucher, M., Joyce, J., Tugwell, P., & Wells, G. W. (2007). Gastrointestinal safety of cyclooxygenase-2 inhibitors: a Cochrane Collaboration systematic review. Clinical gastroenterology and hepatology: the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association, 5(7), 818–768.
 10. Wallace, J. L., & Devchand, P. R. (2005). Emerging roles for cyclooxygenase-2 in gastrointestinal mucosal defense. British journal of pharmacology, 145(3), 275–282.
 11. Samborski, W., Sikorska, D., Niklas, A., Filipiak, JK., Kaczmarczyk, J., Dobrowolska, A., Tykarski, A. (2018). NLPZ a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru. Rheumatology Forum, 4(3):143-151.

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.