Konferencja “Wyzwania w codziennej pracy farmaceuty” połączona z Wigilią PTSF

W dniach 23-25 listopada 2018 roku PTSF Oddział Sosnowiec zorganizował dla ponad 100 osób III Wigilię PTSF połączoną z konferencją naukową pt. „Wyzwania w codziennej pracy farmaceuty”.

W dniach 23-25 listopada 2018 roku PTSF Oddział Sosnowiec zorganizował dla ponad 100 osób III Wigilię PTSF połączoną z konferencją naukową pt. „Wyzwania w codziennej pracy farmaceuty”. Wydarzenie miało miejsce na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z problemami, które są często spotykane w codziennej praktyce aptekarza oraz poznali praktyczne sposoby ich rozwiązywania. W czasie wykładu dr n. farm. Lucyny Bułaś pt. „Wybrane przykłady roli farmaceutów w bezpiecznej farmakoterapii” studenci dowiedzieli się, jakie istotne informacje farmaceuta powinien przekazać pacjentowi podczas dyspensowania leków. Wykład dr n. o zdr. Klaudii Mazurek nt. doradztwa w zakresie pielęgnacji skóry spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem studentów. Pani doktor przybliżyła uczestnikom sposób klasyfikacji rodzaju skóry oraz rozpoznawania podstawowych dermatoz. Ostatni wykład poprowadzili Państwo Aleksandra Włodarczak i Olgierd Kosiba z Towarzystwa Tłumaczy Języka Migowego GEST. Prelegenci przybliżyli kulturę oraz język osób g/Głuchych ze szczegółowym uwzględnieniem problemów komunikacyjnych, jakich mogą doświadczyć podczas wizyty w aptece. Po części wykładowej nadszedł czas na rozwinięcie praktycznych umiejętności. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w jednym z warsztatów o różnorodnej tematyce – od aspektów psychologicznych po naturalne sposoby farmakoterapii, czy niwelowanie skutków statycznego trybu życia.

III Wigilia PTSF była połączona z Konkursem Prac Naukowych, który został przeprowadzony w formie sesji posterowej. Uczestnicy zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom, jednakże najlepszą z najlepszych okazała się Agnieszka Lichota z pracą pt. „Rośliny przeciwwskazane w ciąży”. Serdecznie gratulujemy wygranej.

Zwieńczeniem zjazdu był uroczysty bal wigilijny. Nie zabrakło okazji do przełamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Świąteczny wieczór został uświetniony występem Sekcji Artystycznej PTSF Oddział Sosnowiec oraz pokazem tańca towarzyskiego pary studentów z Młodej Farmacji Białystok.

 


Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Powiązane opracowania:

Nasze projekty
Partnerzy Pilotażu Opieki Farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Lekowy Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Domowej Apteczki Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej