Wiceminister Krzysztof Łanda: “Apteka stanie się zakładem opieki zdrowotnej”

Portal opieka.farm miał zaszczyt zostać patronem medialnym drugiej edycji Kongresu Farmacja 21, który odbył się 23 i 24 września 2016 we Wrocławiu. Część pierwszą relacji z tego bardzo interesującego wydarzenia poświęcimy wypowiedziom podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia dr. Krzysztofa Łandy, który jak go określili sami organizatorzy Kongresu, jest twarzą zmian, jakie czekają polskie aptekarstwo. Podczas dwóch wystąpień oraz licznych rozmów poruszono następujące kwestie:

Ograniczenie nielegalnego wywozu leków

Powstanie osobna grupa limitowa dla leków co do których istnieje ryzyko braku dostępności. W tej grupie ceny preparatów w Polsce będą podniesione do ich ceny w krajach UE. Cena efektywna pozostanie jednak ta sama, co oznacza, że pacjent nie zapłaci więcej.

Reklama leków

W opinii prelegenta większość reklam wprowadza w błąd, treść jest fałszywa i nie oparta na dowodach naukowych (EBM). Proponowane zmiany dostarczają narzędzi do natychmiastowego nałożenia mandatu na firmę emitującą reklamę, jeśli jej przekaz jest niezgodny z aktualną wiedzą medyczną – a kary będą dotkliwe i egzekwowane od razu. Dopiero po zapłaceniu firma może się odwoływać.

Wzmocnienie inspekcji farmaceutycznej

Kontrole w wojewódzkich inspektoratach wykazały, że w części z nich inspektorzy zajmują się sprawami III i IV-rzędowymi. Są jednak i tacy, którzy zaangażowani w walkę z wywozem leków często opierają się groźbom, a nawet napaściom fizycznym. Konieczne jest spionizowanie inspekcji farmaceutycznej w Polsce i tym samym wzmocnienie roli GIFu.

W kwestii reklamy aptek – nie przewiduje się zmian w prawie, a jedynie wsparcie dla działań inspektorów w jego egzekwowaniu.

Apteki sieciowe vs. tradycyjne

Ministerstwo nie chce przewagi jednych nad drugimi. Obecnie istnieje podział 30% do 70%. Dominacja jednych i drugich ma swoje plusy i minusy. To na co ministerstwo nałoży nacisk to ograniczenia geograficzno-populacyjne przy otwieraniu nowych aptek, lecz nie jest to przesądzone. Z drugiej strony rozważa się 51% (obowiązkowy udział farmaceutów w spółce prowadzącej aptekę), oraz to, w ilu aptekach może farmaceuta mieć udział. Jednak jak podkreślono, struktura właścicielska nie jest najważniejsza. Nie poruszono kwestii podatków, których jak się okazało całkiem niedawno, sieci apteczne nie płacą.

Czytaj też:  Michał Byliniak: „Opieka farmaceutyczna jest rozwiązaniem na problemy służby zdrowia”

Według dr. Łandy, obecnie polskie aptekarstwo to dwa ekstrema: apteka jako zakład opieki zdrowotnej (dla większości Polaków oraz apteka jako sklepik z towarem. Między tymi ekstremami jesteśmy blisko środka – pytanie w która stronę teraz powinniśmy pójść. W opinii ministerstwa oczekiwania społeczeństwa są jasne, że w kierunku pierwszego ekstremum. Zwłaszcza biorąc pod uwagę niedobór lekarzy.

Finansowanie Opieki Farmaceutycznej

Obecnie resort ma 3-4 propozycje, jak Opieka Farmaceutyczna ma być sprawowana jednak nie zdradzono szczegółów. Przesądzone jest jednak to, że OF będzie przypisana do farmaceuty, nie do apteki. W opinii wiceministra istnieje wiele opcji finansowania usług OF i nie należy teraz mówić o konkretach.

Jak zaznaczył dr Łanda, wypowiedzi dokonywał w trybie przypuszczającym. Ewolucja aptek w kierunku placówek służby zdrowia dokona się, lecz niekoniecznie tak, jakby to chcieli sami aptekarze. Na pytanie a zakończenie prac zespołu ds. opieki farmaceutycznej, zapewniono, że “postulaty nie wylądowały w koszu” i będą brane pod rozwagę. Dodano, że aptekarz ma unikalną wiedzę, kompatybilną z poradnictwem lekarskim, natomiast pilotaż zaproponowany przez zespół jest niepotrzebny. Kilka elementów OF z innych krajów można wprowadzić. Resort ma propozycje i są różne opcje ale jeszcze brak jest decyzji politycznych.

Wiceminister zapewnił, że osobiście będzie optował za tym, że skoro aptekarze chcą Opieki Farmaceutycznej, to z aptek powinny zostać wyprowadzone te produkty, które nie mają znaczenia dla zdrowia Polaków. Dotyczy to większości suplementów diety i kosmetyków. Skoro apteka ma być placówką ochrony zdrowia, nie może być w niej dziwnych rzeczy takich jak szampony czy żelazka w prezencie. Jeżeli 70-80% obrotów aptek jest z tytułu sprzedaży produktów refundowanych, wprowadzone zmiany nie spowodują zmiany kondycji finansowej. Konkretne propozycje już są przygotowane. Obiecano, że wraz z ograniczeniem asortymentu wzięta zostanie pod uwagę kondycja aptek. Rozważane jest także wprowadzenie opłaty ekspedycyjnej i innych rozwiązań, które przyczyniłyby się do tego, żeby nie opłacało się sprzedawać leków drogich.

Czytaj też:  Poprawić pozycję farmaceuty i rolę apteki w procesie opieki nad pacjentem [Kongres Farmacja 21]

Osobiste zdanie wiceministra zdrowia jest takie, że skoro opieka farmaceutyczna ma być przypisana do farmaceuty, powinna ona być jak najbardziej elementem gry rynkowej. Apteki powinny ścigać o jak najlepszych farmaceutów, do których pacjenci mają zaufanie i którzy opiekę farmaceutyczną będą prowadzić. Odmiennie do stanowiska Zespołu roboczego ds. OF, optował za tym żeby opieka jednak była elementem konkurencji. Jeśli farmaceuta ma wiedzę, przyciągnie pacjentów. W opinii prelegenta, konkurencja nie powinna opierać się na reklamach czy co gorsza dumpingu cenowym. W przypadku dumpingu, choć jest on już teraz nielegalny, zostaną wprowadzone dodatkowe przepisy zakazujące tych praktyk.

Obrót pozaapteczny

Temat obrotu pozaaptecznego podniosła profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska (popularna telewizyjna dr Zdrówko). W jej opinii nie można aptekarzom zakazywać obrotu określonymi produktami, nie dając nic w zamian.

Oddajmy farmaceutom to co im się należy. My, lekarze, znamy leki, farmaceuci znają się na lekach. Dopiero połączenie tych dwóch dziedzin da efekt pacjentowi.

Skoro ministerstwo chce zabrać aptekom szampony i kosmetyki, czy wycofa leki ze sklepów?

W odpowiedzi wyjaśniono, jakie regulacje planuje się w tym zakresie:

  • Leki w obrocie pozaapteczym będą sprzedawane tylko w małych opakowaniach;
  • Część leków zostanie całkiem wycofana ze sklepów i stacji benzynowych;
  • Pojawią się nowe pozycje takie jak np. loperamid;
  • Leki nie będą już mogły być składowane na niskich półkach

Wkrótce dalsza część relacji z Kongresu Farmacja 21.

 Data publikacji: 25.09.2016

Portal opieka.farm reprezentował Konrad Tuszyński i Effiom Uman-Ntuk

Forum dyskusyjne - brak dostępu. Zawartość serwisu kierowana jest tylko do osób wykonujących zawód medyczny, m.in. farmaceutów, lekarzy, techników farmaceutycznych i pielęgniarek. Jeśli posiadasz już konto zaloguj się ↗

Jeśli nie posiadasz konta, a jesteś związany z medycyną lub farmacją - zarejestruj się.

2 Udostępnień
Udostępnij2
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp