fbpx

Jak należy zrealizować e-receptę ze sprzecznym dawkowaniem? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 29/01/2023
Aktualizacja: 30/01/2023
Jak zrealizować receptę ze sprzecznym sposobem dawkowania?

Pytanie czytelnika

Jak należy zrealizować e-receptę w przypadku gdy dawkowanie jest przedstawione w następujący sposób:

1) Nitrendypina 20mg 3 op *60 tbl S:1*1 (rano i wieczorem)

2)Formetic 1000 2op *120 S: 3*1 (rano)

3) Ins. Apidra Solostar 3 op a 5 wstrz S: 3*25j (rano)

Uważam, że tak przedstawiony sposób dawkowania jest sprzeczny – rano czy rano i wieczorem jest określeniem częstotliwości. I należy wydać 2 najmniejsze opakowania. Jeżeli źle myślę to proszę mnie poprawić. Odmienne zdanie lekarzy Pozdrawiam

Nasza odpowiedź

Moja interpretacja jest taka sama. Żaden przepis nie pozwala uznać sytuacji, kiedy są dwie różne częstotliwości,  za prawidłowy zapis sposobu dawkowania.

Dokładne rozważania na podstawie przepisów zamieściłem odpowiedzi na pytanie: Czy dawkowanie 1*0,5 (rano i wieczorem) jest wystarczająco precyzyjne? [Q&A] Od tamtej odpowiedzi została wprawdzie zmieniona definicja sposobu dawkowania w rozporządzeniu w sprawie recept. Usunięto słowa: w określonym czasie, ale ta zmiana nie ma tu znaczenia. Aktualna definicja brzmi następująco:

§ 2. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) sposobie dawkowania, rozumie się przez to informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania.[1]

W tej samej nowelizacji rozporzadzenia zmieniono również § 8 ust. 1 pkt 4, którego aktualną treść zamieszczam poniżej. Ta zmiana też nie ma znaczenia dla realizacji recept z pytania.

§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilość leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji,

b) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– z wyłączeniem:

   – przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

   – produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,

   – wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;[1]

We wszystkich przykładach sposób dawkowania jest sprzeczny i nie wiadomo jakie dawkowanie zostało zalecone. W takiej sytuacji należy ustalić właściwy sposób dawkowania, ale takie ustalenie nadal nie pozwala na wydanie większej ilości leku niż dwa najmniejsze opakowania.

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Dz.U.2021.1114 pełny tekst

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.