Opieka Farmaceutyczna w szpitalu – formularze

Przedstawiamy przykładowe formularze do sprawowania Opieki Farmaceutycznej nad pacjentem – tym razem w szpitalu. Jeśli szukasz narzędzi do apteki otwartej, pobierz Formularz Przeglądu Lekowego oraz narzędzie dla pacjenta, które doskonale przyjęło się w AuF i kilku innych aptekach: Formularz Moje leki dla pacjenta.


Oba formularze zostały sporządzone do zastosowania w szpitalu w którym pracuję, tj. w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy w 2015 roku. 

FORMULARZ HISTORII LEKOWEJ – Leki zażywane przez pacjenta. Powstał w celu ułatwienia zbierania danych dotyczących leków stosowanych przez pacjentów w szpitalu. Formularz może posłużyć jako narzędzie niezależne od systemu informatycznego obowiązującego w szpitalu lub jako narzędzie uzupełniające – tzn. na podstawie danych z komputera wprowadzamy je do formularza, a następnie idąc na oddział weryfikujemy z danymi uzyskanymi od pacjenta, zapisujemy ewentualne rozbieżności, uzupełniamy o dane których nie ma w systemie informatycznym. 

Formularz historii lekowej.PDF (72 pobrania)

 

FORMULARZ OCENY WYWIADU HISTORII LEKOWEJ – stanowi narzędzie służące do oceny osoby przeprowadzającej wywiad z pacjentem. W tym celu na oddział szpitala muszą wybrać się przynajmniej 2 osoby. Jedna dokonuje oceny drugiej i tak można się zmieniać, tzn. osoba kontrolująca staje się osobą kontrolowaną po kilku pacjentach i odwrotnie osoba kontrolowana staje się osobą kontrolującą. W ten sposób można łatwo wychwycić nad czym jeszcze musisz popracować przeprowadzając wywiad z pacjentem. Na czerwono zaznaczono najbardziej istotne kwestie, których poruszenie jest kluczowe w przeprowadzaniu wywiadu lekowego z pacjentem.

Formularz oceny wywiadu historii lekowej.PDF (59 pobrań)

 

Formularze podlegają dalszej ewaluacji proporcjonalnie do czasu spędzonego na oddziałach szpitala.

ostatnia aktualizacja: 12.09.2016

ppor. mgr farm. Tomasz HARĘŻLAK

Udostępnij
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp