fbpx

Insulinooporność i cukrzyca a niedobory magnezu – Wyjaśniamy!

Materiał przygotowany we współpracy z firmą Sanofi. MAT-PL-2200877-1.0-04/2022

Czy wiesz, że niedobór magnezu zwiększa ryzyko insulinooporności i cukrzycy typu 2?

Zobacz też: Niedobór magnezu a cukrzyca typu 2 i insulinooporność – algorytm włączenia preparatu magnezu 

Zobacz też: Ebook: Pacjent z insulinoopornością. Wpływ magnezu i jego niedoborów na stężenie glukozy i insuliny

Zobacz też: Niedobory magnezu w cukrzycy – Wyjaśniamy!

Transkrypcja

Cześć, nazywam się Patrycja Cieślik. Witam w programie Pogadanki Farmaceutyczne. Dzisiaj opowiem Wam o związku niedoborów magnezu z cukrzycą i insulinoopornością. Zapraszam.

Zacznijmy od wyjaśnienia, jaka jest różnica między insulinoopornością a cukrzycą. Po pierwsze insulinooporność to de facto nie choroba. Jest to stan zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę, który może, ale nie musi poprzedzać rozwój zespołu metabolicznego i cukrzycy typu drugiego.
Czynnikami zwiększającymi ryzyko rozwoju insulinooporności są: otyłość, stres, przyjmowanie niektórych leków, na przykład glikokortykosteroidów i środków antykoncepcyjnych, oraz ciąża.
Cukrzyca to z kolei grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią czyli podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Cukrzyca jest chorobą związaną z defektem produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta wysp trzustkowych. W Polsce co jedenasta dorosła osoba choruje na cukrzycę, czyli około trzech milionów Polaków jest diabetykami.
Jaką więc rolę odgrywa w insulinooporności i cukrzycy typu drugiego magnez? Zwróćcie uwagę, że magnez jest makroelementem, który uczestniczy w regulacji transportu glukozy do komórki oraz w procesie wydzielania insuliny przez trzustkę. Jego niedobór może być czynnikiem który zwiększa ryzyko insulinooporności i cukrzycy typu drugiego.
W badaniu obserwacyjnym z tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku zaobserwowano, że niskie stężenie magnezu w surowicy jest związane z ponad pięćdziesięcioprocentowym zwiększeniem ryzyka rozwoju cukrzycy.
Z kolei dane z badania Women’s Health Study wskazują, że u kobiet wyższe spożycie magnezu wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego.
Ciekawych wniosków dostarczyła również metaanaliza z dwa tysiące szesnastego roku obejmująca czterdzieści badań obserwacyjnych i łącznie ponad milion uczestników. Wykazano w niej, że spożycie dodatkowych stu miligramów magnezu dziennie może zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego o niemal dwadzieścia procent .

Pamiętajcie, że magnez można polecić większości pacjentom w aptece, bo duża część populacji spożywa zbyt mało tego pierwiastka.
Zwróćcie uwagę, że w normalnych warunkach magnez wchłania się z przewodu pokarmowego jedynie w około trzydziestu procentach. Czynniki takie jak: nadmierne spożywanie alkoholu i napojów zawierających kofeinę oraz choroby takie jak cukrzyca, choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, celiakia oraz choroby nerek dalej zmniejszają i tak już niską biodostępność magnezu.
Również niektóre leki, w tym antybiotyki, chemioterapeutyki, diuretyki oraz inhibitory pompy protonowej mogą ograniczać wchłanianie lub zwiększać wydalanie magnezu.
Pamiętajcie, że u diabetyków, zwłaszcza tych z nieodpowiednio kontrolowaną glikemią, mogą wystąpić istotne niedobory magnezu wynikające najprawdopodobniej ze zwiększonego wydalania magnezu przez nerki spowodowanego przez insulinę i hiperglikemię.

Zwróćcie uwagę, że leczenie niedoborów magnezu wpływa na poprawę parametrów wrażliwości na insulinę oraz poprawę metabolizmu glukozy. Zgodnie z danymi z metaanalizy obejmującej dziewięć badań klinicznych z randomizacją przyjmowanie magnezu przez osoby chore na cukrzycę typu drugiego przez dwanaście tygodni wiązało się ze zmniejszeniem u nich stężenia glukozy na czczo.
Natomiast w podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym z randomizacją z dwa tysiące trzeciego roku wykazano, że oprócz zmniejszenia stężenia glukozy na czczo przyjmowanie magnezu przez chorych na cukrzycę typu drugiego z niedoborami magnezu przez szesnaście tygodni związane było również z obniżeniem poziomu hemoglobiny glikowanej, który jest wskaźnikiem glikemii, służącym do oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy oraz z obniżeniem wskaźnika HOMA-IR, który jest wykorzystywany w rozpoznaniu insulinooporności.
Magnez bierze udział w procesach kontrolujących funkcję receptora insuliny oraz białka transportującego glukozę cztery, które wpływają na pobieranie glukozy przez komórki mięśniowe i tłuszczowe.fosforylacji niektórych białek, procesie katalizowanym przez kinazę tyrozynową receptora insuliny kontrolującym dokomórkowe pobieranie glukozy. Magnez wpływa również na funkcję białka transportującego glukozę cztery, znajdującego się w błonach komórkowych komórek mięśniowych i tłuszczowych.
Niedobór magnezu jest jednym z czynników prowadzących do powstania błędnego koła narastania insulinooporności. Leczenie niedoborów magnezu może wpłynąć na zmniejszenie insulinooporności i polepszenie metabolizmu glukozy.

Pamiętajcie że według wytycznych Association for Magnesium Research, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z zażywania magnezu oraz ryzyko zwiększonej jego utraty spowodowanej cukrzycą, zalecane jest przyjmowanie tego pierwiastka w dawce od dwustu czterdziestu do czterystu osiemdziesięciu miligramów dziennie wszystkim pacjentom chorym na cukrzycę typu drugiego.
Dostępny bez recepty lek z magnezem Magne B6 forte zawiera dużą dawkę magnezu – sto miligramów w postaci cytrynianu magnezu. Zalecane dawkowanie, czyli dwie tabletki dwa razy dziennie zapewnia sugerowane we wspomnianych wytycznych zapotrzebowanie na magnez przynoszące korzyści cukrzykom.
Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.

Czy przedstawiony materiał był dla Ciebie interesujący?
TAKNIE

Magne B6 Forte, 100 mg jonów magnezu + 10 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki powlekane. Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) i 10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 50,57 mg.

Wskazania do stosowania: Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

  • nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;
  • objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
  • kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne BForte, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie:

Dorośli: od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.

Dzieci i młodzież w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): od 10 do 30 mg/kg m.c. na dobę (tzn. od 0,4 do1,2 mmol/kg m.c. na dobę) tzn. od 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Sposób podawania: Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Dotyczy tylko chlorowodorku pirydoksyny: Na skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas może wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych:

Laktoza Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Działania niepożądane: Działania niepożądane są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest określona jako bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

  • Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość – częstość nieznana;
  • Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, ból brzucha – częstość nieznana;
  • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje skórne, w tym pokrzywka, świąd, wyprysk, rumień – częstość nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.

Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Informacji udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00.

Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 15649.

{ChPL 04/2022}

Oglądaj Dalej:

Podziel się:
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Poradnik Pigularza już dostępny!

Przewiń do góry

Zaloguj się