fbpx

Izby aptekarskie o ustawie o zawodzie farmaceuty

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 11/05/2021
Okręgowe Izby Aptekarskie opublikowały swoje opracowania dotyczące zmian, które wprowadza Ustawa o Zawodzie Farmaceuty.

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty weszła w życie 16 kwietnia, jest więc nadal dla nas, farmaceutów, względną nowością, budzi wiele zainteresowania oraz pytań. Niektóre spośród Okręgowych Izb Aptekarskich zdecydowały się na publikację własnych opracowań związanych z tym tematem. Przedstawiamy wnioski kilku z nich.

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska

KOIA przygotowała opracowanie najistotniejszych jej zdaniem zmian, które wprowadza Ustawa o Zawodzie Farmaceuty. Wymienia wśród nich:

 1. Farmaceuta jest samodzielnym zawodem medycznym.
 2. Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu może posługiwać się tytułem “farmaceuta” i jest zobowiązana do pogłębiana swojej wiedzy w ramach kształcenia podyplomowego.
 3. Farmaceucie realizującemu ustawiczny rozwój zawodowy przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie.
 4. Do obszarów aktywności zawodowej farmaceuty należą opieka farmaceutyczna oraz udzielanie usług farmaceutycznych charakterystycznych dla pracy w aptece
  ogólnodostępnej oraz szpitalnej, a także w zakresie farmacji klinicznej.
 5. Farmaceuta jest samodzielny w każdej sytuacji zawodowej oraz posiada pełną niezależność w związku z wykonywaniem zawodu w aptece ogólnodostępnej.
 6. Farmaceuta ma prawo do samodzielnej decyzji o wydaniu leku na podstawie recepty farmaceutycznej jak i do odmowy wydania produktu leczniczego na podstawie recepty, która budzi jego wątpliwości.
 7. Okręgowa Rada Aptekarska ma prawo do powołania komisji orzekającej o niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu.

KOIA dużą część swojego komunikatu poświęca także obowiązkom i zadaniom, jakie zostały nałożone na kierownika apteki, zwracając uwagę przede wszystkim na:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania procedur obowiązujących w aptece;
 • nadzór nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnionym w aptece, w tym wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę odpowiedniej liczby
  fachowego personelu, zatwierdzanie struktury organizacyjnej apteki,
 • monitowanie realizacji i dokumentowania szkoleń personelu,
 • przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów.[1]

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie

ZOIA przybliża z kolei szczegóły obecnego trybu opiniowania kandydatów na kierowników apteki. Jak czytamy na stronie ZOIA “Podstawowym i zarazem niezbędnym warunkiem do terminowego wydania przez Okręgową Radę Aptekarską opinii o kandydacie na kierownika apteki jest posiadanie przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Aptekarską w Szczecinie informacji oraz dokumentów spełnieniu każdego z warunków pełnienia funkcji kierownika apteki wymienionych a art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne tj. potwierdzających wymagany staż czasu pracy w aptece, potwierdzających realizację obowiązku kształcenia i wypełnianie obowiązków wobec samorządu, w tym potwierdzających bieżące opłacenie składek członkowskich oraz potwierdzających posiadanie przez farmaceutę rękojmi należytego prowadzenia apteki.”[2]

Śląska Izba Aptekarska

ŚIA wskazuje, że do nowej UoZF wiele przepisów zostało przeniesionych z Ustawy o Izbach Aptekarskich i w swoich opracowaniach skupia się na zmianach, które zostały wprowadzone. Jako pierwszą zasadniczą zmianę ŚIA wskazuje, że “ustawowo zostało określone, że farmaceuta jest zawodem medycznym. Dotychczas często w przepisach był traktowany jak zawód związany z działalnością pro zdrowotną, ochroną zdrowia publicznego, ale trochę handlową, a apteka jako placówka ochrony zdrowia publicznego była traktowana jak handlowa np.: podatkowo w podatku od nieruchomości.”

Ciekawe spostrzeżenie dotyczy także sporządzania leków recepturowych – Farmakopea Polska została zrównana z Farmakopeą Europejską i odpowiednimi farmakopeami uznawanymi oficjalnie przez państwa członkowskie, co wg ŚIA oznacza, że wykonując leki recepturowe, można opierać się w tym momencie także na innych źródłach, niż polska FP.[3]

ŚIA podkreśla także, że fundamentalną zmianą, jaką wprowadza UoZF, jest wskazanie celu wykonywania zawodu farmaceuty, a jest nim ochrona zdrowia pacjenta. Jak podaje ŚIA “wprowadzenie tej zmiany powoduje, że jeszcze wzrasta pozycja farmaceuty w systemie ochrony zdrowia, ale też niestety idzie za tym większa odpowiedzialność.” W opracowaniu wiele uwagi poświęcono także zapisom dotyczącym wprowadzenia Opieki Farmaceutycznej. Zdaniem ŚIA niektóre aspekty, jak konsultacje farmaceutyczne, były już stałym elementem zawodu farmaceuty, w ustawie pojawiły się jedynie na zasadzie potwierdzenia stanu faktycznego. ŚIA dodaje jednocześnie, że “wykonywanie przeglądów lekowych w zakresie definicji zawartej w art. 4 ust. 2 p. 2 jest uprawnieniem nowym i jego wykonywanie będzie wymagało szczególnej ostrożności od farmaceutów, mając na względzie ewentualną odpowiedzialność za błędy w tym zakresie.”[4] (Patrz: Przegląd Lekowy: założenia i wyniki pilotażu usługi”.)

Zmiany wprowadzane przez UoZF omówiono także w osobnym opracowaniu. (Patrz: Ustawa o zawodzie farmaceuty wchodzi w życie”.)

Piśmiennictwo

 1. KOIA: Od 16 kwietnia 2021 r. obowiązują przepisy ustawy o zawodzie farmaceuty! 16.04.2021. pełny tekst
 2. ZOIA: Nowy tryb opiniowania kandydatów na kierowników aptek. 30.04.2021. pełny tekst
 3. ŚIA: Nowa Ustawa o zawodzie farmaceuty – wyjaśnienie przepisów odc. 1. 02.02.2021. pełny tekst
 4. ŚIA: Nowa Ustawa o zawodzie farmaceuty – wyjaśnienie przepisów odc. 2. 23.04.2021. pełny tekst
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się