fbpx

Jak czytać i realizować receptę ukraińską? – Wyjaśniamy!

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 24/03/2022
Realizacja recepty ukraińskiej.
Realizacja recepty ukraińskiej.
Wyjaśniamy jak odczytywać receptę ukraińską i jakie dane są wymagane, aby można było zrealizować ją w polskiej aptece.

Spis treści

Treść przeznaczona tylko dla pracowników ochrony zdrowia. Zaloguj się.

Realizacja recept ukraińskich zawsze sprawiała polskim farmaceutom wiele trudności w związku z nieznajomością cyrylicy oraz ogólnym brakiem czytelności tych recept. Wątpliwości budzą też wymagania prawne stawiane receptom zagranicznym. W związku z obecnie trwającą wojną na terenie Ukrainy, do Polski przyjeżdża wielu uchodźców, którzy często przywożą ze sobą recepty.

Jak zatem poprawnie odczytać dane na recepcie ukraińskiej i jak wprowadzić ją do systemu?

Krótka odpowiedź

Przepisy nie określają, w jakim języku recepty mają być wystawione. Nie jest ponadto wymagane podanie identyfikatora (numeru paszportu, dowodu) – jedynymi wymaganymi danymi pacjenta są jego/jej imię, nazwisko i adres.

Wyjaśnienie

Aby z większą pewnością patrzeć na ukraińskie recepty, warto zapoznać się z jej wzorem, który znajdziecie poniżej. Jak widać recepta ukraińska posiada dwie strony.

Wzór recepty ukraińskiej.
Wzór recepty ukraińskiej – blok F-1 (ф-1).

Wzór recepty ukraińskiej omówiono także w osobnym artykule. (Patrz: Wzór recepty ukraińskiej”.)

Wymagania prawne

Wymagania prawne stawiane receptom zagranicznym znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept w § 15.1., którego treść przytoczona jest poniżej.

§ 15. 1. Recepta wystawiona w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może być zrealizowana, jeżeli zawiera następujące dane:

  1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
  2. adres pacjenta;
  3. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;
  4. postać;
  5. moc;
  6. ilość;
  7. datę wystawienia recepty;
  8. dane osoby wystawiającej receptę określone w art. 96a ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.[1]

Przepisy nie określają, w jakim języku recepty mają być wystawione. Nie jest ponadto wymagane podanie identyfikatora (numeru paszportu, dowodu) – jedynymi wymaganymi danymi pacjenta są jego/jej imię, nazwisko i adres.

Recepta ukraińska nie spełnia natomiast wymagań, które pozwalałyby na realizację leków psychotropowych i narkotycznych. Nie mają chociażby umieszczonego kodu kreskowego. Przepis, który bezpośrednio odnosi się do takiej możliwości, dotyczy natomiast recept transgranicznych, czyli wystawionych na terenie UE. Brzmi następująco:

art. 96a. ust. 1b. Na recepcie transgranicznej nie mogą być przepisane produkty lecznicze recepturowe, preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpz”.[2]

Wprowadzanie recepty do programu aptecznego

Wprowadzenie recepty ukraińskiej do systemu aptecznego niewiele się w zasadzie różni od wprowadzenia chociażby recepty weterynaryjnej. Po naciśnięciu F3 należy wybrać rodzaj recepty. W tym przypadku jest to recepta zagraniczna spoza Unii Europejskiej. Ponadto wprowadzamy datę wystawienia recepty. To jedyne pola, jakie jesteśmy zobligowani wypełnić. Pole oddział/kraj pozostawiamy puste, gdyż możemy tam wybrać jedynie kraje należące do UE.

Wybór typu recepty.
F3 – Wybór rodzaju recepty.

Podanie identyfikatora (numeru dokumentu), na przykład paszportu, nie jest konieczne. Jeżeli chcemy to jednak zrobić, należy wybrać funkcję [Ctrl+O] Obcokrajowiec. Po pierwszym kliknięciu pojawi się opcja wprowadzenia numeru paszportu i wyboru kraju, w którym go wystawiono. Po ponownych kliknięciach będą się pojawiać również inne rodzaje dokumentów. Warto znać ten przycisk, gdyż potrzebny jest do wprowadzania recept papierowych wystawionych w Polsce dla osób nieposiadających numeru PESEL.

Wybór opcji obcokrajowiec.
Funkcja [Ctrl+O] Obcokrajowiec pozwala na wprowadzenie innego identyfikatora niż numer PESEL.
Po wprowadzeniu tych danych okno wprowadzania kodów recept będzie wyglądać następująco:

Recepta dla obcokrajowca - okno z kodami.
Wygląd okna wprowadzania kodów z recept po wyborze typu recepty i uzupełnieniu identyfikatora.

Zobacz też:

Piśmiennictwo

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. Dz.U. 2020 poz. 2424. pełny tekst
  2. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.974 pełny tekst

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się