fbpx

Jak wydawać środki odurzające i substancje psychotrowe po zmianach? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 19/12/2023
Wykaz N (środki odurzające).
Czy nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept z dnia 31 października 2023 r. zmienia coś w realizacji recept na środki odurzające i substancje psychotrowe?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pytanie czytelnika

Jak prawidłowo realizować recepty zawierajace środki odurzające lub substancje psychotropowe po 3 listopada 2023 ?Czy dawkowanie 1×1 doraźnie jest prawidłowe?

Nasza odpowiedź

Dnia 3 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie MZ z dnia 31 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Rozporządzenie to zmieniło m.in brzmienie § 8. ust. 1. pkt  4, który mówi o realizacji recepty na której sposób dawkowania nie został wpisany albo został wpisan w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne. Aktualne brzmienie przepisu jest następujące:

§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach określonych w wykazie – w przypadku produktu, środka lub wyrobu podlegającego refundacji, albo w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku pozostałych produktów, wyrobów lub środków, a w przypadku leku recepturowego – maksymalnie podwójną ilość tego leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji; zasady te nie mają zastosowania do recepty, na której przepisano:

a) produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową, w stosunku do których sposób dawkowania musi być wpisany na recepcie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – w przypadku niespełnienia tego wymogu, na podstawie tak wystawionej recepty nie może zostać wydana jakakolwiek ilość produktu leczniczego zawierającego ten środek lub substancję,

b) produkt leczniczy, w tym lek recepturowy, do stosowania zewnętrznego na skórę – w przypadku tego rodzaju produktu cała przepisana na recepcie jego ilość może zostać wydana mimo nieokreślenia sposobu jego dawkowania, pod warunkiem określenia na tej recepcie częstotliwości stosowania tego produktu,

c) wyrób medyczny do diagnostyki in vitro – w przypadku tego rodzaju wyrobu cała przepisana na recepcie jego ilość może zostać wydana mimo nieokreślenia sposobu jego stosowania, pod warunkiem określenia na tej recepcie częstotliwości stosowania tego wyrobu;[1]

Zmiana tego przepisu nie wnosi nic do realizacji recept na leki zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. W poprzedniej wersji przepisu też było wyłączenie dla przypadów, w których sposób dawkowania musiał być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii określa, że szczegółowe warunki wystawiania recept na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz wydawania tych preparatów z aptek, Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia. Przepisy o których mowa znajdują sie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.[2]

Dawkowanie 1×1 doraźnie jest prawidłowe. Tak podaje się lek np. diazepam w drgawkach gorączkowych. Niemniej dawkowanie 1×1 doraźnie nie pozwala na wyliczenie okresu stosowania, więc w mojej ocenie nie pozwala na wydanie więcej niż dwa najmniejsze opakowania.

Piśmiennictwo

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Dz.U.2023.2372 tekst pełny
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, z późn. zm. Dz.U. 2021.166. tekst jednolity

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się