fbpx

Jak zrealizować receptę gdy przepisana ilość nie odpowiada wielkości opakowań? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 20/01/2024
Jakie mamy możliwości realiazaji recepty w takim przypadku?

Spis treści

Treść przeznaczona tylko dla pracowników ochrony zdrowia. Zaloguj się.

Pytanie czytelnika

Jak zrealizować receptę białą na Glucophage XR 1000mg gdy zapis jest na 90 tabl i jest oznaczone jako R. Brak w obrocie opakowań po 90 tabl, tylko opakowanie po 60 tabl jest refundowane zaś 30 tbl jest na 100%.
Czy wydać tylko 60 na zniżkę, czy 60tabl na zniżkę plus 30tabl wydać na 100%?

Nasza odpowiedź

Sytuacja wygląda następująco:

Lek Glucophage XR 1000 mg jest dopuszczony do obrotu w opakowaniach po 30 i 60 tabl. Można to sprawdzić w Rejestrze Produktów Leczniczych[1]

Refudowane jest tylko opakowanie po 60 tabl. Aktualne dane można sprawdzić w obwieszczeniu ministra zdrowia – lista leków refundowanych[2]

Przepisany jest lek z refundacją, w ilości przekraczającej najmniejsze refundowane opakowanie, ale mniejszej niż wielokrotność tej ilości.

W opisywanym przypadku należy wydać 1 op. po 60 tabletek. Jeśli pacjent chce, może też wykupić dodatkowo 30 tabletek, ale bez refundacji.

Aktualne przepisy nie pozwalają na wydanie ilości większej niż przepisana na recepcie. Od tej zasady jest jeden wyjątek. Zgodnie z cytowanym poniżej przepisem rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki, w przypadku przepisania ilości mniejszej niż w najmniejszym opakowaniu dopuszczonym do orbotu, można wydać ilość większą niż przepisana, wydając takie opakowanie. W rozważanym przypadku ilość przepisana umożliwia wydanie co najmniej najmniejszego opakowania, więc nie upoważnia to do przekraczania ilości z recepty. Chodzi o § 5 ust. 6, który brzmi następująco:

§ 5.6. Jeżeli określona na zapotrzebowaniu lub recepcie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w najmniejszym dopuszczonym do obrotu opakowaniu bezpośrednim, wydaje się jedno takie opakowanie.[3]

Opakowanie leku Glucophage XR nie może być też dzielone, więc nie można wydać 1,5 opakowania po 60 tabl. Grupy leków które można dzielić wymieniono w § 5.3 tego samego rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki.

Jeśli chcemy wydać całą przepisaną ilość leku, można rozważyć zastosowanie § 5.7.1. rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki. Jeśli pacjent będzie chciał i rozumiał sytuacje, a także nie pomyli dawek, można sprawdzić, czy wydanie 60 tabletek Glucophage XR w dawce 500 mg zamiast 30 tabletek w dawce 1000 mg jest możliwe. Producent potwierdził w Chpl:

Wykazano, że u zdrowych ochotników, na czczo i po posiłku, Glucophage XR 1000 mg jest biorównoważny z dawką 1000 mg produktu leczniczego Glucophage XR 500 mg pod względem Cmax i AUC.[4]

Wspomniany przepis brzmi następująco:

§ 5.7. 7. Dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:
1) mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym na recepcie;

8. Wydanie produktu leczniczego w sposób określony w ust. 7 jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody osoby odbierającej produkt leczniczy.
9. Osoba wydająca, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania.[5]

Piśmiennictwo

  1. Rejestr Produktów Leczniczych, URPL, dostęp on-line
  2. Obwieszczenie ministra zdrowia – lista leków refundowanych, MZ, dostęp on-line
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dz.U. 2022.1164 tekst jednolity
  4. Merck Sante s.a.s. 2022. ChPL Glucophage XR, 1000 mg. Rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl. tekst pełny
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dz.U. 2022.1164 tekst jednolity

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się