fbpx

Jakie pomieszczenia wchodzą w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki? – Wyjaśniamy!

Autor:
mgr farm.
Dodano: 09/10/2023
Aktualizacja: 23/10/2023
W tym wpisie znajdziesz informacje o tym jakie pomieszczania znajdują się w aptece. Zostały one podzielone na powierzchnie podstawowe oraz dodatkowe.

Jakie pomieszczania wchodzą w skład apteki? Jakie wymogi muszą spełniać apteki pod względem powierzchniowym? W tym artykule przedstawiono wykaz pomieszczeń, które wchodzą w skład apteki.

Krótka odpowiedź

Pomieszczenia wchodzące w skład apteki dzieli się na pomieszczenia podstawowe oraz pomocnicze. Jakie pomieszczenia muszą wchodzić w skład apteki określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki, z póź.zm. Dz.U.2023.69 tekst jednolity

Dodatkowo rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, z póź.zm. Dz.U.2022.1737 tekst jednolity określa, że liczba pomieszczeń apteki oraz ich powierzchnia, kształt i wyposażenie muszą gwarantować prawidłowe funkcjonowanie apteki.

Art. 97 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, z póź.zm. Dz.U.2022.2301 tekst ujednolicony precyzuje, że powierzchnia podstawowa apteki ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 80 m2, a na terenach wiejskich oraz w miejscowościach liczących do 1500 mieszkańców nie mniejsza niż 60 m2.

Wyjaśnienie

W skład powierzchni podstawowej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzą następujące pomieszczenia:

 • izba ekspedycyjna, pomieszczenie nieprzechodnie, na pierwszej kondygnacji nadziemnej, z nieograniczonym dostępem również dla osób niepełnosprawnych, w godzinach pracy apteki,
 • izba recepturowa, która może być wyposażona w śluzę,
 • izba do sporządzania produktów leczniczych homeopatycznych – jeżeli apteka sporządza produkty homeopatyczne,
 • zmywalnia,
 • magazyn lub magazyny produktów leczniczych,
 • magazyn lub magazyny do przechowywania pozostałego asortymentu, czyli wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, produktów kosmetycznych z wyłączeniem produktów kosmetycznych przeznaczonych do perfumowania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków spożywczych zawierających w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego, środków dezynfekcyjnych stosowanych w medycynie, produktów biobójczych służących do utrzymywania higieny człowieka oraz repelentów i atraktantów służących w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny człowieka,
 • pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe,
 • komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu,
 • archiwum.

W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 lub grypie, lub opieki farmaceutycznej w skład powierzchni podstawowej lokalu tej apteki wchodzi ponadto pokój opieki farmaceutycznej. Może to być oddzielne pomieszczenie lub wyodrębniona część izby ekspedycyjnej, oddzielona ściankami działowymi. Wymienione usługi można wykonywać również w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym. Warunkiem jest zachowanie rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pomieszczenia oraz wprowadzenie pisemnej procedury określającej sposób dostęp i korzystania z pomieszczenia.

Jeśli apteka prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych musi posiadać miejsce do przygotowania produktu leczniczego do wysyłki. Miejsce to może być wydzielone z izby ekspedycyjnej, pomieszczenia magazynowego lub komory przyjęć.

W skład powierzchni pomocniczej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzą:

 • pomieszczenie socjalne,
 • szatnia dla personelu z odrębnymi szafami na okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie w ilości zależnej od zatrudnionego personelu (dopuszcza się usytuowanie szatni w komorze przyjęć),
 • pomieszczenie sanitarne,
 • pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego i środków służących do utrzymania czystości,
 • powierzchnia komunikacyjna (korytarze, przedsionki itp.).

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.