fbpx

Jakim organom i na jakich zasadach apteka może wydać recepty?

Autor:
mgr farm.
Dodano: 10/10/2023
Aktualizacja: 10/10/2023
Tylko niektóre organy są upoważnione do wglądu w recepty. Policja może zażądać wydania recept tylko pod szczególnymi warunkami.

Zagadnienia:

Zgodnie z przepisami organami uprawnionymi do wglądu w zrealizowane recepty są:

Wydawanie recept w sprawach prowadzonych przez policję

W sytuacji, gdy do apteki zgłasza się policja z żądaniem wydania recept będących dowodem w sprawie, osoba upoważniona (np. kierownik apteki) może je wydać tylko wtedy, gdy zostanie mu przedstawiony wniosek z prokuratury lub sądu. Jeżeli policja nie przedstawi odpowiednich dokumentów recept, nie należy ich wydawać. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, gdy wydanie recepty ma służyć zabezpieczeniu śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą lub zniszczeniem. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego policjant może żądać wydania recept na podstawie oświadczenia, że samodzielnie decyduje o ich zatrzymaniu i działa w trybie art. 308 KPK. W ciągu 7 dni prokurator powinien zatwierdzić taką czynność, a apteka powinna otrzymać wydany przez prokuratora wniosek o zatrzymaniu recept i dopuszczeniu ich jako dowodu w sprawie. W aptece przed wydaniem recepty warto wykonać jej kserokopię.

Zdarza się, że organy kontrolujące proszą o przesłanie skanów recept. Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO nie należy takich skanów przesyłać mailowo, chyba że przesyłane informacje zostaną zabezpieczone kluczem. Najbezpieczniej jest przesłać kserokopie recept pocztą kurierską lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W sytuacji, gdy konieczne jest przekazanie oryginałów dokumentów (recept i zapotrzebowań), najlepiej jest pozostawić w aptece kserokopie wraz z dokumentem przekazania.

Przepisy nie określają sposobu przekazywania danych o zrealizowanych e-receptach. Dla organów kontrolujących informacje o prawidłowości ich wystawienia i realizacji są dostępne poprzez SIM.

Wydanie recept WIF lub NFZ też musi się odbyć na podstawie przedstawionych dokumentów lub wezwania do wyjaśnień, a nie tylko na podstawie okazanej legitymacji pracownika tych organów oraz słownej informacji o prowadzonej kontroli.

Należy pamiętać, że w sytuacji przedstawienia do realizacji recepty lub zapotrzebowania wyglądających na sfałszowane osoba realizująca ma obowiązek zatrzymania recepty lub zapotrzebowania i poinformowania o tym fakcie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz oddział wojewódzki NFZ a także jeżeli to możliwe osoby, której nazwisko zostało wykorzystane w sfałszowanej recepcie lub świadczeniodawcę, którego dane znajdują się na recepcie.[1][2][3][4]

Piśmiennictwo:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne pełny tekst
  2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego pełny tekst .pdf
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt pełny tekst .pdf
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie recept pełny tekst .pdf

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.