fbpx

Jakość suplementów diety

Serwis dla farmaceutów poświęcony systemowi kontroli jakości NQS.

Jakość suplementów diety

Leki i suplementy diety to zupełnie inne preparaty, przede wszystkim mają inne cele terapeutyczne – leki przeznaczone są do leczenia lub zapobiegania chorobom, a suplementy do uzupełniania diety. Od dobrego suplementu diety oczekuje się przede wszystkim jakości porównywalnej do leku, gwarancji składu zgodnego z informacją na opakowaniu oraz bezpieczeństwa.

Nie jest prawdą, że suplementy diety nie są nigdy badane klinicznie. W przypadku firmy NutroPharma podejście naukowe producenta polega na tworzeniu składu produktów (lub aktualizacji już istniejących na rynku) w oparciu o dowody naukowe. Składy ilościowo – jakościowe dobierane są na podstawie aktualnych wyników badań naukowych, oraz rekomendacji eksperckich. Gotowe formulacje konsultowane są również z recenzentami zewnętrznymi będącymi ekspertami w wybranych dziedzinach medycyny.

Pozytywnym i jednocześnie istotnym wyróżnikiem wybranych produktów jest to, że niektóre z nich wsparte zostały wynikami badań przedklinicznych i klinicznych przeprowadzonych na gotowych produktach.  Badania takie wykonywano w celu potwierdzenia deklarowanych korzystnych właściwości tych produktów.

NQS czyli NutroPharma Qulity System jest to autorski program opracowany przez polską firmę NutroPharma, który polega na samokontroli suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, aby zapewnić ich jakość i bezpieczeństwo. Warto zaznaczyć, że NQS jest oddolną inicjatywą firmy, a działania przeprowadzane w jego zakresie wykraczają poza aktualne wymogi prawne stawiane producentom żywności

Partner serwisu: 

Artykuły

Ebook

Wideo

Szkolenie

Scroll to Top

Zaloguj się