fbpx

Farmakoterapia

Jaskra jest jedną z głównych przyczyn ślepoty. Wynika z uszkodzenia nerwu wzrokowego wywołanego zazwyczaj nadmiernym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej. W opracowaniu przedstawiono rodzaje, objawy oraz leczenie.
Zapadalność na reakcje anafilaktyczne w Europie wynosi 1,5–7,9 na 100 tys. osób na rok. Szacuje się, że 1 na 300 osób przynajmniej raz w życiu doświadcza anafilaksji. Przeprowadzanie szczepień w aptekach zwiększa ryzyko wystąpienia sytuacji, w której farmaceuta będzie musiał podać adrenalinę pacjentowi. Dlatego warto wiedzieć o niej jak najwięcej.
Scroll to Top

Zaloguj się