fbpx

Kiedy można odmówić wydania produktu leczniczego?

Autor:
mgr farm.
Dodano: 18/11/2023
Aktualizacja: 18/11/2023
W jakich przypadkach farmaceuta lub technik farmaceutyczny może odmówić wydania produktu pacjentowi?

W tym opracowaniu przedstawiam sytuacje, w których farmaceuta lub technik farmaceutyczny może odmówić wydania produktu leczniczego. Może to nastąpić w momencie, gdy:

 • recepta zawiera nieprawidłowe dane;
 • wydanie produktu leczniczego może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
 • istnieje uzasadnione podejrzenie, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym;
 • pojawi się uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
 • zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego w recepcie, do których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept;
 • od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty;
 • osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta;
 • produkt leczniczy, ŚSSPŻ lub wyrób medyczny został przepisany na recepcie, której unikalny numer identyfikujący receptę został najpóźniej na dzień przed wypisaniem recepty zablokowany i zamieszczony w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych;
 • sprzedaż dotyczy produktów leczniczych zakończonych wystawieniem faktury dla podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi;
 • sprzedaż dotyczy większej ilości i może to być traktowane jako sprzedaż hurtowa;
 • ilość wydanych produktów zawierających substancje psychoaktywne jest większa niż określona przepisami;
 • pojawiły się wątpliwości co do wieku osoby, której wydaje się produkt leczniczy – w przypadku zakupu produktu leczniczego, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta i technik farmaceutyczny są uprawnieni do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby, w przypadku nieprzedstawienia takiego dokumentu produkt leczniczy nie powinien być wydany.

Temat wystawiania faktur VAT dla pacjentów i odbiorców przedstawiono w osobnym opracowaniu. (Patrz: Wystawianie faktur dla pacjenta i odbiorcy”.)

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.