fbpx

Serwis:

Klasyfikacja problemów lekowych wg PCNE

Autor:
mgr farm.
Dodano: 20/05/2016
Aktualizacja: 05/11/2022
Klasyfikacja problemów lekowych wg PCNE.
Klasyfikacja problemów lekowych wg PCNE.

Klasyfikacja problemów lekowych wg PCNE

wersja 6.2


Uwaga: aktualna klasyfikacja to wersja 8.02. Jej omówienie znajdziesz w kursie:

https://pierwszystol.pl/kursy/przeglad-lekowy-cz-1-wprowadzenie/


Podstawowy podział

kodDziedziny
Problemy

(Problems)

P1

Efektywność farmakoterapii

Potencjalny problem związany z brakiem efektu lub niewystarczającym efektem leczenia

P2

Reakcje niepożądane leków

U pacjenta występuje lub jest możliwość, że wystąpi reakcja niepożądana na leki

P3

Koszty leczenia

Farmakoterapia jest bardziej kosztowna niż jest to konieczne

P4

Inne
Przyczyny

(Causes)

C1

Wybór leku

Problem lekowy może być związany z wyborem leku

C2

Wybór postaci leku

Problem lekowy może być związany z wyborem postaci leku

C3

Wybór dawki

Problem lekowy może być związany ze schematem dawkowania

C4

Czas trwania terapii

Problem lekowy może być związany z czasem trwania terapii

C5

Podanie leku

Problem lekowy może być związany ze sposobem użycia leku przez pacjenta lub ze sposobem podania leku (pomimo posiadania przez pacjenta instrukcji, w jaki sposób poprawnie stosować/podawać lek, np. na opakowaniu lub w ulotce leku)

C6

Logistyka

Problem lekowy może byd związany z mechanizmami logistycznymi w procesie przepisywania i dyspensowania leku

C7

Pacjent

Problem lekowy może byd związany z osobowością lub zachowaniem pacjenta

C8

Inne
Podejmowane działania

(Interventions)

I0

Brak interwencji

I1

Interwencja na poziomie przepisania

I2

Interwencja na poziomie pacjenta lub opiekuna

I3

Interwencja na poziomie leku

I4

Inne
Wyniki podjętych działań

(Outcome of intervention)

O0

Wynik interwencji nieznany

O1

Problem całkowicie rozwiązany

O2

Problem częściowo rozwiązany

O3

Problem nie rozwiązany

Problemy lekowe

kod
Problem
1. Efektywność farmoakoterapii

Potencjalny problem związany z brakiem efektu lub niewystarczającym efektem leczenia

P1.1

Brak efektu terapii/niepowodzenie terapii

P1.2

Efekt terapii nie jest optymalny

P1.3

Niewłaściwy efekt terapii

P1.4

Brak terapii mimo wskazań
2. Reakcje niepożądane leków

U pacjenta występuje lub jest możliwośd, że wystąpi reakcja niepożądana na leki

P2.1

Reakcja niepożądana niezwiązana z alergią

P2.2

Reakcja niepożądana – alergia

P2.3

Reakcja niepożądana związana z toksycznością leku
3. Koszty leczenia

Farmakoterapia jest bardziej kosztowna niż jest to konieczne

P3.1

Terapia bardziej kosztowna, niż jest to konieczne

P3.2

Terapia zbyteczna (niepotrzebna)
4. Inne

P4.1

Pacjent niezadowolony z terapii pomimo uzyskania optymalnych klinicznych i ekonomicznych efektów terapii

P4.2

Niewyjaśniony problem/narzekania pacjenta. Konieczne dalsze doprecyzowanie (proszę stosować tylko ostateczności)

Zawsze określ, czy:

Problem jest potencjalny

Problem wystąpił

Przyczyny

Praktyczna uwaga: Jeden problem lekowy może mieć wiele przyczyn!

kodPrzyczyna
1. Wybór leku

Problem lekowy może być związany z wyborem leku

C1.1

Lek niewłaściwy (w tym przeciwwskazany)

C1.2

Brak wskazania do stosowania leku

C1.3

Niewłaściwe połączenie leków lub niewłaściwe połączenie leków z jedzeniem

C1.4

Nieprawidłowa duplikacja grupy terapeutycznej lub substancji leczniczej

C1.5

Nie stwierdzono wskazania do zastosowania leku

C1.6

Zbyt wiele leków przepisanych w określonym wskazaniu

C1.7

Dostępny jest lek bardziej koszt-efektywny

C1.8

Brak stosowania leku o działaniu synergistycznym lub zapobiegawczym pomimo obecności wskazań

C1.9

Pojawienie się nowego wskazania do stosowania leku
2. Wybór postaci leku

Problem lekowy może być związany z wyborem postaci leku

C2.1

Niewłaściwa postać leku lub dostępna jest bardziej odpowiednia postać leku dla pacjenta
3. Wybór dawki

Problem lekowy może być związany ze schematem dawkowania

C3.1

Dawka leku zbyt mała

C3.2

Dawka leku zbyt duża

C3.3

Zbyt mała częstotliwość podawania

C3.4

Zbyt duża częstotliwość podawania

C3.5

Brak monitorowania terapii

C3.6

Problem farmakokinetyczny wymagający korekty dawki

C3.7

Pogorszenie lub poprawa stanu chorobowego wymagająca korekty dawki
4. Czas trwania terapii

Problem lekowy może być związany z czasem trwania terapii

C4.1

Czas trwania leczenia zbyt krótki

C4.2

Czas trwania leczenia zbyt długi
5. Podanie leku

Problem lekowy może być związany ze sposobem użycia leku przez pacjenta lub ze sposobem podania leku (pomimo posiadania przez pacjenta instrukcji, w jaki sposób poprawnie stosować/podawać lek, np. na opakowaniu lub w ulotce leku)

C5.1

Niewłaściwa pora stosowania/podawania leku lub niewłaściwe odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami

C5.2

Lek zbyt rzadko stosowany/podawany (świadomie)

C5.3

Lek zbyt często stosowany/podawany (świadomie)

C5.4

Lek nie stosowany/podany

C5.5

Zastosowany/podany niewłaściwy lek

C5.6

Nadużywanie leku (niekontrolowane zbyt częste używanie)

C5.7

Pacjent nie jest w stanie stosować lek wg zaleceń
6. Logistyka

Problem lekowy może byd związany z mechanizmami logistycznymi w procesie przepisywania i dyspensowania leku

C6.1

Przepisany lek jest niedostępny

C6.2

Błąd przepisania (brak informacji koniecznych do wydania leku)

C6.3

Błąd wydania (przez pomyłkę wydany inny lek lub błędną dawkę)
7. Pacjent

Problem lekowy może byd związany z osobowością lub zachowaniem pacjenta

C7.1

Pacjent zapomina zażyć lek

C7.2

Pacjent stosuje niepotrzebny lek

C7.3

Pacjent stosuje dietę, której składnik(i) powodują interakcje z lekiem

C7.4

Pacjent niewłaściwie przechowywał lek
8. Inne

C8.1

Inny powód (proszę podać:………………………….)

C8.2

Brak wyraźnego powodu

Podjęte działania (interwencje)

Praktyczna uwaga: Jeden problem może wymagać kilku rodzajów interwencji.

Rodzaj interwencjikodPodjęte działania
Brak interwencji

I0.0

Brak interwencji
1. Interwencja na poziomie przepisania

I1.1

Przepisujący jedynie poinformowany

I1.2

Przepisujący poproszony o informacje

I1.3

Interwencja zaproponowana, zaakceptowana przez przepisującego

I1.4

Interwencja zaproponowana, nie zaakceptowana przez przepisującego

I1.5

Interwencja zaproponowana, wynik nieznany
2. Interwencja na poziomie pacjenta lub opiekuna

I2.1

Udzielono porady pacjentowi

I2.2

Wręczono pacjentowi pisemną informację

I2.3

Pacjent odesłany do przepisującego

I2.4

Zawiadomienie członka rodziny/opiekuna
3. Interwencja na poziomie leku

I3.1

Lek zmieniony na…………

I3.2

Dawkowanie zmienione na…………………

I3.3

Postać leku zmieniona na………………

I3.4

Instrukcje użycia leku zmienione na……………

I3.5

Zaprzestanie stosowania leku

I3.6

Rozpoczęcie terapii nowym lekiem
4. Inna interwencja lub działania

I4.1

Inna interwencja (proszę opisać:…………………)

I4.2

Zgłoszenie działań niepożądanych do odpowiednich organów

Wynik interwencji

Praktyczna uwaga: Jeden problem lekowy wraz jedną lub wieloma interwencjami może być podsumowany tylko jednym rodzajem wyniki interwencji.

kodWynik interwencji
0. Nieznany

O0.0

Wynik interwencji nieznany
1. Rozwiązany

O1.0

Problem całkowicie rozwiązany
2. Częściowo rozwiązany

O2.0

Problem częściowo rozwiązany
3. Nie rozwiązany

O3.1

Problem nie rozwiązany, brak współpracy z pacjentem

O3.2

Problem nie rozwiązany, brak współpracy z Przepisującym

O3.3

Problem nie rozwiązany, interwencja nieskuteczna

O3.4

Nie ma potrzeby lub możliwości do podjęcia działania

Praktyczna uwaga dla farmaceutów

Pamiętaj: obecnie gdy opieka nie jest refundowana nie potrzebna jest przesadna papierologia. Nie pisz notki do lekarza o treści np. “Interwencja – zgłoszenie działań niepożądanych do odpowiednich organów”! Napisz po prostu, jaki problem widzisz i jak wg Ciebie powinien być zażegnany.

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.