ADR

ADR – ang. adverse drug reaction, to reakcja niepożądana na lek. W języku polskim “działanie niepożądane” stosuje się wymiennie z “działaniem ubocznym”, natomiast w angielskim wyróżnia się:

  • ADR – jako niepożądany efekt działania konkretnego leku lub kombinacji leków;
  • ADE, ang. adverse drug event – dotyczy reakcji niepożądanej która wystąpiła w czasie stosowania leku, lecz nie wiadomo, czy lek był jej przyczyną. Jeśli wiadomo, działanie nazywane jest ADR;
  • Side effect – efekt działania leku niezwiązany z głównym jego zastosowaniem. W praktyce dotyczy działań niepożądanych, ale nie jest to regułą.

Polskim skrótem jest NDL – Niepożądane Działanie Leku.


Inne pojęcia w Leksykonie: