AHCC

Struktura AHCCAHCC jest grupą związków chemicznych otrzymywanych z grzyba. Jest tradycyjnie stosowane na nowotwory i uszkodzenia wątroby

Skuteczność

Brak wystarczających dowodów do wiarygodnej oceny skuteczności (?):

  • Rak. Wyniki badania nad działaniem AHCC u ludzi z rakiem są sprzeczne. Niektóre badania sugerują, że stosowanie AHCC zwiększa przeżywalność i jakość życia u ludzi z rakiem żołądka, okrężnicy lub płuc.[1]Kawaguchi, Y. Improved Survival of Patients with Gastric Cancer or Colon Cancer when treated with Active Hexose Correlated Compound (AHCC): Effect of AHCC on digestive system cancer. Nautral Medicine Journal 2009;1(1):1-6. [2]Ishizuka, R., Fujii, H., Miura, T., Fukuchi, Y., and Tajima, K. Personalized Cancer Therapy with AHCC and GCP; The Long-term Follow-u.p over 16 Years for Stage IV (Ml) of Non-Small Cell Lu.ng Cancer (NSCLC). Presented at the 20th International Congress on Nutrition and Integrative Medicine (ICNIM) 2012. Jednak inne wczesne badania sugerują, że stosowanie AHCC nie polepsza jakości życia i leczenia ludzi z różnymi typami raka.[3]Parida, D. K., Wakame, K., and Nomura, T. Integrating Complimentary and Alternative Medicine in Form of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) in the Management of Head & Neck Cancer Patients. International Journal of Clinical Medicine 2011;2:588-592.[4]Ishizuka, R., Fujii, H., Miura, T., Fukuchi, Y., and Tajima, K. Review of Cancer Therapy with AHCC® and GCP®; The Long-Term Follow-Up over 12 Years for Stage IV (M1) Cancer of the Lung and the Breast. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE 2010;2(1):98-111.
  • Efekty uboczne chemioterapii. Niektóre wczesne badania sugerują, że stosowanie AHCC w dawce 3g może zmniejszać niektóre działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, jak nudności.[5]Parida, D. K., Wakame, K., and Nomura, T. Integrating Complimentary and Alternative Medicine in Form of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) in the Management of Head & Neck Cancer Patients. International Journal of Clinical Medicine 2011;2:588-592. Inne badania sugerują, że AHCC może dawać inne korzyści ludziom stosującym chemioterapię.[6]Yanagimoto, H., Satoi, S., Toyokawa, S., Yamamoto, T., Hirooka, S., Yamao, J., Araki, H., Matsui, Y., and Kwon, A. The Beneficial Effect of Active Hexose Correlated Compound (AHCC), a Health Food Component, in Patients with Pancreatic or Biliary Tract Cancer who Underwent Chemotherapy. Presented at the 40th APA (American Pancreatic Association) 2009.[7]Hangai, S., Yamaguchi, T., Kuroda, Y., Kogure, Y., and Iwase, S. Exploratory Clinical Research on Active Hexose Correlated Compound (AHCC): Effect of AHCC on Patients with Breast Cancer Treated with Adjuvant Chemotherapy. Presented at the 19th International Congress on Nutrition and Integrative Medicine (ICNIM) 2011.
  • WZW C. Wczesne badania sugerują, że stosowanie AHCC przez 6 miesięcy nie przynosi korzyści ludziom z WZW C.[8]Thaiudom, S., Piyaniran, W., and Chutaputthi, A. A study of the efficacy of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) in the treatment of chronic Hepatitis C patients at Phramongkutklao Hospital. The Medical News (Thailand) 2010;325:13-16.
  • Rak wątroby. Niektóre ograniczone badania sugerują, że stosowanie AHCC może zwiększać czas przeżycia i poprawiać jego jakość u osób z rakiem wątroby.[9]Cowawintaweewat, S., Manoromana, S., Sriplung, H., Khuhaprema, T., Tongtawe, P., Tapchaisri, P., and Chaicumpa, W. Prognostic improvement of patients with advanced liver cancer after active hexose correlated compound (AHCC) treatment. Asian Pac.J Allergy Immunol. 2006;24(1):33-45. abstrakt.
  • Rak prostaty. Wczesne badania sugerują, że stosowanie AHCC codziennie przez 6 miesięcy nie przynosi znaczących korzyści osobom z rakiem prostaty.[10]Sumiyoshi, Y., Hashine, K., Kakehi, Y., Yoshimura, K., Satou, T., Kuruma, H., Namiki, S., and Shinohara, N. Dietary administration of mushroom mycelium extracts in patients with early stage prostate cancers managed expectantly: a phase II study. Jpn.J Clin.Oncol. 2010;40(10):967-972. abstrakt.
  • Inne choroby. Potrzeba więcej dowodów na skuteczność AHCC w innych schorzeniach.

Nowe doniesienia

Uwaga: opracowanie nie uwzględnia wyników badań publikowanych w 2016 roku.

Aktualnie trwa badanie RCT nad skutecznością 1g AHCC dziennie w eradykacji wirusa HPV u kobiet po 30 r.ż. Zakończenie badania planuje się na koniec 2018r.[11]Phase II Evaluation of AHCC for the Eradication of HPV Infections (AHCC4HPV)  clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02405533

Mechanizm działania

Nie ma wystarczającej ilości informacji by wiedzieć jak AHCC może działać. Niektórzy badacze są zdania, że zwiększa on aktywność „naturalnych komórek zabójców” u ludzi, którzy mają raka. Badania na zwierzętach sugerują, że AHCC może ochraniać wątrobę przed niektórymi trującymi chemikaliami i zapobiegać cukrzycy.

Bezpieczeństwo

AHCC jest PRAWDOPODOBNIE BEZPIECZNE kiedy jest stosowane doustnie. Dawki AHCC 4,5-6 g dziennie mogą być stosowane bezpiecznie przez okres do 6 miesięcy. Niższe dawki (3 g dziennie) były bezpiecznie stosowane przez okres do 9 lat.

Specjalne ostrzeżenia i przeciwwskazania

Ciąża i karmienie peirsią: Nie ma wystarczającej ilości wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania AHCC u osób w ciąży i karmiących piersią. Stosowanei nie jest zalecane.

Choroby autoimmunologiczne: AHCC zdaje się zwiększać funkcje immunologiczne organizmu i może pogarszać stan chorego na chorobę autoimmunologiczną. Należy zalecić chorym na choroby autoimmunologiczne, jak stwardnienie rozsiane, toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów i inne by unikali stosowania AHCC, lub robili to ostrożnie.

Interakcje z lekami

Leki metabolizowane przez wątrobę (substraty cytochromu P450 2D6 (CYP2D6)).

Ocena interakcji – umiarkowana. Bądź ostrożny z tą kombinacją.

Niektóre leki są modyfikowane przez wątrobę. AHCC może zwiększać prędkość rozkładu tych leków. Zażywanie AHCC z niektórymi lekami może zmniejszać ich działanie pożądane i niepożądane. Przed zastosowaniem AHCC należy poinformować pacjenta o tym, które z jego leków są metabolizowane w wątrobie. Są to m.in. amitryptylina, kodeina, dezypramina, flekainid, haloperidol, imipramina, metoprolol, ondansetron, paroksetyna, risperidon, tramadol, wenlafaksyna.

Leki osłabiające układ odpornościowy (immunosupresyjne)

Ocena interakcji – umiarkowana. Bądź ostrożny z tą kombinacją.

AHCC może pobudzać funkcję układu odpornościowego, a co za tym idzie obniżać skuteczność lekow immunosupresyjnych. Należą do nich azatiopryna, basiliximab, cyklosporyna, daclizumab, takrolimus, sirolimus, prednizon, kortykosteroidy i inne.

Interakcje z ziołami i suplementami

Brak znanych interakcji z ziołami i suplementami

Interakcje z żywnością

Brak znanych interakcji z żywnością

Dawkowanie

Właściwa dawka AHCC zależy od paru czynników, jak wiek pacjenta, jego zdrowie i inne. Na ten moment brak wystarczającej ilości naukowych informacji by ustalić odpowiedni zakres dawek dla AHCC. Miej na uwadze, że naturalne suplementy nie zawsze są bezpieczne i dawkowanie może być ważne. Zwykle stosowane dawko to od 1.5 do 6 g.

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: