Akatyzja

Akatyzja jest zestawem objawów na które składa się chęć bycia w ciągłym ruchu, niemożliwość nieruchomego siedzenia, kołysanie w pozycji stojącej lub siedzącej spowodowane poczuciem wewnętrznej niepokoju, lęku i rozdrażnienia. Objawy te związane są z zaburzeniami przekaźnictwa dopaminergicznego, noradrenergicznego oraz prawdopodobnie serotoninergicznego.

W klasyfikacji ICD-10 oznaczana jest symbolem G21.1.

Przyczyny

Najczęstszą akatyzja występuje jako pozapiramidowy efekt uboczny neuroleptyków, szczególnie leków przeciwpsychotycznych pierwszej generacji. Występuje też jako działanie niepożądane SSRI (fluoksetyna), rzadziej w przypadku innych grup leków.

Grupa lekówPrzykłady
Leki przeciwpsychotycznehaloperidol (Haldol), droperidol, pimozyd, trifluoperazyna (Apo-Trifluoperazine, Eskazinyl, Eskazine, Jatroneural, Modalina, Stelazine, Terfluzine, Trifluoperaz, Triftazin), amisulpryd (Solian, Amisan, Candela), rysoperydon, aripiprazol (Abilify), lurazidon (Latuda), ziprazidon (Geodon), azenapina (Saphris)
SSRIfluoksetyna (Bioxetin), paroksetyna (Paxil), citalopram (Celexa)
Leki przeciwdepresyjneTLPD, wenlaflaksyna, trazodon
Leki przeciwwymiotnemetoklopramid (Metoclopramidum Polpharma), prometazyna (Diphergan, Polfergan), prochlorperazyna (Chloropernazinum)

Akatyzja występuje jako objaw syndromu odstawiennego opioidów, barbituranów, benzodiazepin i kokainy oraz może też występować przy wystąpieniu syndromu serotoninowego.

Akatyzja jest również objawem psychozy, choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji. Może też występować u osób z autyzmem. W latach 50. XX wieku akatyzję wiązano głównie z chorobą Parkinsona.

Czytaj też:
Schizofrenia

Inne pojęcia w Leksykonie: