API

API (ang. Active Pharmaceutical Ingredient) to substancja czynna. Inne określenia to substancja aktywna lub substancja lecznicza.

Substancja czynna (jedna lub więcej), w przeciwieństwie do substancji pomocniczych, stanowi tę część składników leku, która wpływa na zmianę stanu chorego. W języku angielskim istnieje jeszcze pojęcie active moiety (“aktywny fragment”), które oznacza tą część API, która odpowiada za działanie farmakologiczne[1]FDA: What is an active moiety? www [dostęp 21.01.2017]. Dotyczy to soli, estrów i innych połączeń, które mają za zadanie zwiększyć rozpuszczalność, lipofilowość (logP) lub stabilność. Przykładowo “aktywnym fragmentem” perindoprilu z tert-butyloaminą (Prenessa, Vidotin, pierwotnie także Prestarium) jest perindopril:

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: