Badanie fazy I

Badanie fazy I – I faza badań klinicznych przeprowadzana z udziałem ludzi. Badania fazy I są zwykle prowadzone z udziałem małej grupy zdrowych ochotników. Celem badań fazy I jest określenie bezpiecznego zakresu dawek oraz określenie ewentualnych efektów ubocznych. Początkowa podawana dawka jest bardzo niewielka i stopniowo wzrasta, jeśli nie obserwuje się żadnych efektów ubocznych lub obserwuje się wyłącznie łagodne efekty uboczne.

Badania I fazy prowadzone są w specjalnie przystosowanych do tego celu ośrodkach badawczych, należących do firm farmaceutycznych lub instytucji naukowych.

W przypadku badań nad substancjami przeciwnowotworowymi, I fazę badań łączy się z fazą II, by nie narażać zdrowych ochotników na działania silnie toksycznych związków.

Patrz też:

  • Badanie fazy 0
  • Badanie fazy I
  • Badanie fazy II
  • Badanie fazy III
  • Badanie fazy IV


Inne pojęcia w Leksykonie: