Bradykardia

Bradykardia – stan w przypadku zwolnionego rytmu serca poniżej 50-60 uderzeń na minutę. W niektórych sytuacjach jest to zjawisko fizjologiczne np. w czasie snu lub w przypadku sportowców. Patologicznie występuje jako bradykardia zatokowa (zaburzenia w układzie bodźcoprzewodzącym), w przypadku zaburzeń przewodnictwa lub w wyniku działania niektórych leków (np. beta-blokerów, diltiazemu, amiodaronu). Może wtedy prowadzić do niedotlenienia i asystolii (braku czynności elektrycznej serca).  Bradykardia zatokowa jest powodem do interwencji kardiologicznej. 

Niektótre objawy: zmęczenie, zawroty głowy, omdlenie, problemy z oddychaniem.   

Inne pojęcia w Leksykonie: