Chorobowość

Chorobowość – to częstość występowania danej choroby w populacji. Obliczana jest poprzez porównanie liczby osób, u których wykryto dany stan, z całkowitą liczbą badanych osób. Wyrazić ją można jako ułamek bądź procent chorych w populacji ogólnej lub jako liczbę przypadków choroby na 10 lub 100 tys. osób.

Inne pojęcia w Leksykonie: