CRP

Białko C-reaktywne (ang. Creactive protein) to obecne w osoczu białko o budowie pierścieniowej, którego poziom wzrasta w odpowiedzi na stan zapalny (jest jednym z tzw. białek fazy ostrej). CRP jest syntetyzowany przez wątrobę w odpowiedzi na czynniki uwalniane przez makrofagi i komórki tłuszczowe (adypocyty).

CRP bierze udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu, w tym w odporności wrodzonej. Jego fizjologiczna rola polega na związaniu lizofosfatydylocholiny na powierzchni obumierających i martwych komórek oraz bakterii w celu aktywacji układu dopełniacza, który umożliwia fagocytozę tych komórek przez makrofagi.

Wzrost stężenia interleukiny 6, a co za tym idzie CRP jest spowodowany ostrymi i przewlekłymi stanami zapalnymi, które mogą wynikać z:

  • infekcji bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych;
  • RZS i innych chorób zapalnych
  • uszkodzenia i martwica tkanek
  • chorób nowotworowych
  • zawale

Jego okres półtrwania jest stały i wynosi 18 godzin. Wynika z tego, że jego poziom zależy od szybkości produkcji, a tym samym od nasilenia czynników powodujących jego syntezę, w związku z czym CRP może służyć jako marker występowania w organizmie stanu zapalnego. Czynnikiem zakłócającym syntezę CRP może być niewydolność wątroby lub interferon α, w związku z czym w przypadku występowania infekcji wirusowej w porównaniu do infekcji bakteryjnej poziom CRP może być stosunkowo niski.[1]Wikipedia: C-reactive protein [dostęp 30.10.2017]

Źródła:   [ + ]

Cytuj ten artykuł jako:
Redakcja, i in.: CRP, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/leksykon/crp/) [dostęp: 22 lipca 2019]

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Powiązane opracowania:

Nasze projekty
Partnerzy Pilotażu Opieki Farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Lekowy Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Domowej Apteczki Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej