Delirium

Delirium (majaczenie, ostry zespół mózgowy lub zespół majaczeniowy) to zespół objawów spowodowanych spadkiem funkcji umysłowych. Składa się na niego zaburzenie świadomości, występowanie halucynacji, omamów i urojeń, brak świadomości czasu, miejsca i przestrzeni, zmiana cyklu snu i czuwania czy deficyty poznawcze.

Przyczyną delirium może być występowanie choroby układu nerwowego, zatrucie alkoholem, zespół odstawienny niektórych leków lub sama farmakoterapia (np. benzodiazepiny, opioidy). Przyczyną może być też choroba nie wpływająca bezpośrednio na OUN np. infekcje przebiegające z wysoką gorączką. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia delirium jest starszy wiek, otępienie, choroby psychiczne (np. depresja), niektóre choroby fizyczne (niewydolność międzykomorowa, nowotwory, choroby naczyń mózgowych), zaburzenia wzroku lub słuchu, odwodnienie lub niedożywienie, niesprawność powodująca konieczność zależności od innych ludzi, zażywanie narkotyków i uzależnienie od narkotyków lub alkoholu.[1]Wikipedia: Delirium (ang) [dostęp 30.10.2017]

Klasyfikacja delirium

W klasyfikacji ICD-10 delirium oznaczane jest symbolem F05 jako “majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi”.[2]WHO: ICD-10 Version 2010

F05.0 Majaczenie bez otępienia
F05.1 Majaczenie nałożone na otępienie
F05.8 Inne typy majaczenia
F05.9 Majaczenie, nieokreślone

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: