DER

DER (ang. Drug Extract Ratio) - wskaźnik ilości surowca roślinnego do ilości otrzymanego przetworu roślinnego

DER (ang. Drug Extract Ratio) – wskaźnik ilości surowca roślinnego do ilości otrzymanego przetworu roślinnego. Jego podanie ma na celu umożliwienie porównania leków zawierających tą sama substancję, ale otrzymywanych w różny sposób (np. ekstrakty o różnym stopniu zagęszczenia).[1]Guidance on equivalence of herbal extracts in complementary medicines pełny tekst .pdf Zapis 10:1 oznacza że z 10 części rośliny otrzymano 1 część ekstraktu. 

DER pozwala obliczyć jakiej ilości rośliny odpowiada np. kapsułka i łyżeczka syropu. Np. jeśli kapsułka z wyciągiem suchym z miłorzębu japońskiego zawiera 100 mg wyciągu DER 40-50:1 oznacza to, że do otrzymania kapsułki użyto 4-5 g suchego surowca (40*100 mg/1 = 4 g).

Sprawdź, jak można wykorzystać DER w praktyce:

Czytaj też:
Ziołowe leki uspokajające dostępne w Polsce + porównanie mocy na podstawie DER

Źródła:   [ + ]

1. Guidance on equivalence of herbal extracts in complementary medicines pełny tekst .pdf


Inne pojęcia w Leksykonie: